HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za proračun i financije

Dana 24.07.2014. godine održana je sjednica Odbora za proračun i financije, sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga:
    a) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za prvo polugodište 2014. godine ( izvještaj o zaduživanju, izvještaj o jamstvima, obrazloženje)
    b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje 01.01.do 30.06.2014. ( Izvještaj )
  2. Razmatranje prijedloga  Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice
  3. Razno.-

Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1 „protiv“) podržao prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za prvo polugodište 2014. godine

Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1 „suzdržan“) podržao prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje 01.01.do 30.06.2014.

Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1 „protiv“ ) podržao prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice