HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za proračun i financije, 19.7.2017.

Dana 19.7.2017. godine održana je 1. sjednica Odbora za proračun i financije sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga
    a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu
    b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01.-31.12.2016.
  2. Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih sa liste grupe birača za razdoblje od lipnja do prosinca 2017.godine
  3. Razno.-

Točka 1.
a) Odbor je većinom glasova (5 “za“, 2 „protiv“ ) podržao prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu
b) Odbor je jednoglasno ( 7“za“) podržao prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01.-31.12.2016.

 

Točka 2.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih sa liste grupe birača za razdoblje od lipnja do prosinca 2017. godine

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice