HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za proračun i financije, 18.12.2015.

Dana 18.12.2015. održana je sjednica Odbora za proračun i financije, sa slijedećim dnevnim redom:

 

  1. Razmatranje prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu i
    Projekcije za 2016.  i 2017.godinu
  2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu.
  3. Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018.godinu
  4. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu
  5. Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih sa liste grupe birača za 2016. godinu
  6. Razno.-

Odbor je većinom glasova ( 4 „za“, 1 „protiv“) podržao prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu i Projekcije za 2016.  i 2017.godinu, iz nadležnosti Odbora

Odbor je većinom glasova ( 4 „za“, 1 „protiv) podržao prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu

Odbor je većinom glasova ( 4 „za“, 1 „protiv“) podržao prijedlog Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu

Odbor je većinom glasova ( 4 „za“, 1 „protiv“) podržao prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godine

Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stanaka i članova Gradskog vijeća izabranih sa liste grupe birača za 2016. godinu

 

 

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice