HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za proračun i financije – 17.7.2020.

Dana 17.7.2020. godine održana je sjednica Odbora za proračun i financije sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu
  2. Razmatranje prijedloga  Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2020.godinu.
  3. Razmatranje prijedloga  Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Koprivnice
  4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Koprivnice

TOČKA 1.

Odbor je većinom glasova (5“za“, 1“suzdržan) podržao prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu

TOČKA 2.

Odbor je jednoglasno  (6“za“) podržao prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2020.godinu.

TOČKA 3.

Odbor je većinom glasova (5“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Koprivnice

TOČKA 4

Odbor je jednoglasno (6“za“)podržao prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Koprivnice.

Svi predloženi akti upućuju se Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice