HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za proračun i financije, 17.2.2014.

Dana 17.2.2014. godine održana je sjednica Odbora za proračun i financije, sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga  Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka  i članova Gradskog vijeća izabranih sa liste grupe birača za 2014. godinu
  2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova vijećnika Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika te savjetnika gradonačelnika (predlagatelj: vijećnik Siniša Bosanac)
  3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Koprivnice (predlagatelj: vijećnik Siniša Bosanac)
  4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Koprivnici. (predlagatelj: vijećnik Siniša Bosanac)
  5. Razno.-

1. Odbor je jednoglasno ( 6 „za“) podržao prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka  i članova Gradskog vijeća izabranih sa liste grupe birača za 2014. godinu

2. Odbor nije podržao prijedlog Odluke jer prijedlog nije dobio potreban broj glasova ( 4“protiv“, 2“suzdržana“)

3. Odbor nije podržao prijedlog Odluke jer prijedlog nije  dobio potreban broj glasova ( 4“protiv“, 2“suzdržana“)

4. Odbor nije podržao prijedlog Odluke jer prijedlog nije  dobio potreban broj glasova ( 4“protiv“, 2“suzdržana“)

 

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice