HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za proračun i financije – 13.10.2020.

Dana 13.10.2020. godine održana je sjednica Odbora za proračun i financije sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga:
    a) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu
    b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje 01.01. do 30.06.2020.
  2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti i jamstva za zaduženje Gradskog komunalnog poduzeća „KOMUNALAC“ društvo s ograničenom odgovornošću
  3. Razmatranje prijedloga  Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu
  4. Razmatranje prijedloga Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice

 

TOČKA 1.
Razmatranje prijedloga
a) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za prvo polugodište 2020. godine
b) Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020.
c) Odbor je većinom glasova (4“za“, 1“protiv“) podržao prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za prvo polugodište 2020. godine
d) Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020.

TOČKA 2.

Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti i jamstva za zaduženje Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću

Odbor je većinom glasova (4“za“, 1 „suzdržan“ ) podržao prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva za zaduženje Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću

TOČKA 3.

Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu

Odbor je većinom glasova (4“za“, 1“suzdržan“)  podržao prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu

TOČKA 4.

Razmatranje prijedloga  Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice

Odbor je većinom glasova (4“za“, 1“protiv“) podržao prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice