HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za proračun i financije, 11.9.2018.

Dana 11.9.2018. godine održana je sjednica Odbora za proračun i financije sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovnoj školi „Braća Radić“ Koprivnica o rashodu dotrajale imovine i otpisu (isknjiženju) utvrđenog manjka iz prethodnih godina (rezultata obavljenog popisa imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2017. godine)
  2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o. za zaključenje dodatka Ugovoru o dugoročnom kreditu broj 5110159935
  3. Razmatranje prijedloga:
    a) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu
    b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 1.1. do 30.6.2018.

 

TOČKA 1.

Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovnoj školi „Braća Radić“ Koprivnica o rashodu dotrajale imovine i otpisu (isknjiženju) utvrđenog manjka iz prethodnih godina (rezultata obavljenog popisa imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2017. godine)

TOČKA 2.

Odbor je većinom glasova (5“za“, 2“suzdržana“)  podržao prijedlog Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o. za zaključenje dodatka Ugovoru o dugoročnom kreditu  broj 5110159935

TOČKA 3.

a) Odbor je većinom glasova (5“za“, 2 „protiv“)   podržao prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu

b) Odbor je jednoglasno (7“za“)   podržao prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 1.1. do 30.6.2018.

 

 

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice