HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za proračun i financije – 10.12.2020.

Dana 10.12.2020. godine održana je sjednica Odbora za proračun i financije sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu
  2. Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu
  3. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu
  4. Razmatranje prijedloga Odluke o zaduživanju Grada Koprivnice
  5. Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača u 2021. godinu
  6. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni  Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice

 

TOČKA  1.

Odbor je većinom glasova (5“za“, 1“protiv“)  podržao prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu

TOČKA  2.

Odbor je većinom glasova (5“za“, 1“protiv“)  podržao prijedlog Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu

TOČKA 3.

Odbor je većinom glasova (5“za“, 1“protiv“)  podržao prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu

TOČKA 4.

Odbor je većinom glasova (5“za“, 1“protiv“)  podržao prijedlog Odluke o zaduživanju  Grada Koprivnice

TOČKA 5.

Odbor je jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača u 2021. godini.

TOČKA 6.

Odbor je jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog Odluke o izmjeni i  dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice