HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za proračun i financije – 04.05.2015.

Dana 04.05.2015. godine održana je sjednica Odbora za proračun i financije, sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga:
  a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu
  b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje 01.01.-31.12.2014.
  c) Razmatranje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014.
 2. Razmatranje prijedloga
  a) Odluke o dopunama Odluke o naknadi troškova vijećnika Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika
  b) Odluke o dopuni i izmjeni Odluke o naknadi za rad Upravnih vijeća ustanova kojima je osnivač Grad Koprivnica.
 3. Razno.-

1.a) Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 3“protiv“) podržao prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu

1. b) Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 3“protiv“) podržao prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje 01.01.-31.12.2014.

2. a) Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 3“suzdržana“) jednoglasno podržao prijedlog Odluke o dopunama Odluke o naknadi troškova vijećnika Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika

2. b) Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o dopuni i izmjeni Odluke o naknadi za rad Upravnih vijeća ustanova kojima je osnivač Grad Koprivnica

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice