HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za obitelj i mlade – 17.7.2020.

Dana 17.7.2020. održana je sjednica Odbora za obitelj i mlade sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga:
    a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu (iz nadležnosti Odbora )
    b) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2020. godinu.
  2. Razmatranje prijedloga Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice
  3. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice

 

TOČKA 1.

a) Odbor je većinom glasova (4“za“, 2“protiv“) podržao prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu, iz nadležnosti Odbora

b) Odbor je većinom glasova (4“za“, 2“protiv“) podržao prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba  u području unaprjeđenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2020. godinu

TOČKA 2.

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice

TOČKA 3.

Odbor je jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice.

Svi akti upućuju se Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice