HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za obitelj i mlade, 17.12.2019.

Dana 17.12.2019. godine Odbor za obitelj i mlade održao je sjednicu Odbora sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Odbora od 26.11.2019.
  2. Razmatranje prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2019.godinu i Projekcije za 2020. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora
  3. Razmatranje prijedloga Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2019. godinu
  4. Razmatranje prijedloga Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2020. godinu

 

Točka 1.
Odbor je jednoglasno (4“za“) usvojio zapisnik sa sjednice Odbora od 26.11.2019.

Točka 2.
Odbor je sa 2 glasa “za“ i 2 glasa “suzdržana“ glasovao o prijedlogu II. Izmjena i dopuna  Proračuna Grada Koprivnice za 2019.godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu, iz nadležnosti Odbora

Točka 3.
Odbor je sa 2 glasa “za“ i 2 glasa “suzdržana“ glasovao o prijedlogu Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2019. godinu

Točka 4.
Odbor je jednoglasno (4“za“) podržao prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2020. godinu

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice