HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju – 5.5.2016.

Dana 5. svibnja 2016. godine održana je  sjednica Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju  sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju.
  2. Upoznavanje sa dosadašnjim aktivnostima u radu Odbora
  3. Dogovor oko aktivnosti u budućem periodu
  4. Inicijativa o uspostavi suradnje i prijateljskih odnosa sa Gradom Heviz (Republika Mađarska )
  5. Razno.-

Odbor je jednoglasno ( 4 „za“ ) podržao Inicijativu o uspostavi suradnje i prijateljskih odnosa sa Gradom Heviz ( Republika Mađarska )

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice