HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica  Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju, 27.6.2016.

Dana 27.6.2016. godine održana je 7. sjednica Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju.
  2. Razmatranje prijedloga Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Grada Koprivnice (Republika Hrvatska ) i Grada Heviza ( Mađarska),
  3. Razno.-

Odbor je jednoglasno ( 7“za“ ) :

  1. usvojio zapisnik sa 6. sjednice Odbora
  2. utvrdio prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Grada Koprivnice (Republika Hrvatska ) i Grada Heviza ( Mađarska),

 

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice