HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju, 08.12.2017.

Dana 08. prosinca 2017. godine održana je 1. sjednica Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Inicijativa za međugradsku i međunarodnu suradnju sa gradom Nagykanisza, Mađarska
  2. Inicijativa za uspostavljanje kulturne suradnje na projektu EPK 2020. godine u Rijeci, te na drugim područjima vezanim uz kulturu s Gradom Rijeka
  3. Razno.-

TOČKA 1.

Odbor je jednoglasno 6 „za“ podržao Inicijativu za međugradsku i međunarodnu suradnju sa gradom Nagykanisza, Mađarska

TOČKA 2.

Odbor je jednoglasno 6 „za“ podržao Inicijativu za uspostavljanje kulturne suradnje na projektu EPK 2020. godine u Rijeci, te na drugim područjima vezanim uz kulturu s Gradom Rijeka

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice