HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za izbor i imenovanje, 9.10.2017.

Dana 9. listopada 2017. godine održana je 4. sjednica Odbora za izbor i imenovanje sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Utvrđivanje važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice
 2. Razno.-

TOČKA 1.

Dana 9.10.2017. godine održana je 4. sjednica Odbora za izbor i imenovanje na kojoj je Odbor jednoglasno (7“za“) utvrdio je da su sve pristigle kandidature za izbor članova i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Koprivnice važeće i to su:

 1. Bali Nikol, članica
  Vitković Jurica, zamjenik članice
 2. Benčik Ines, članica
  Golčić Šimun, zamjenik članice
 3. Car Ivan, član
  Kovač Mirna, zamjenica člana
 4. Čokonaj Dejan, član
  Buzina Antonio, zamjenik člana
 5. Lukavski Teodora, članica
  Vucković Nikolina, zamjenica članice
 6. Ostriž Borna, član
  Sminderovac Petar, zamjenik člana
 7. Pišpek Ivan, član
  Juraja Farkaš Andreja, zamjenica člana
 8. Rakić Dino, član
  Dedić Dominik, zamjenik člana
 9. Ressler Karla, članica
  Vidović Adriana, zamjenica članice
 10. Stambolija Matija, član
  Krušlin Krešimir, zamjenik člana
 11. Toth Ivana, članica
  Morić Gorana, zamjenica članice
 12. Vasiljević Vanja, član
  Matijaković Danijel, zamjenik člana

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice