HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za izbor i imenovanje, 14.7.2017.

Dana 14.7.2017. godine održana je 2. sjednica Odbora za izbor i imenovanja sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Utvrđivanje prijedloga Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova:
  a) Odbora za statutarno pravna pitanja
  b) Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
  c) Odbora za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju
  d) Odbora za dodjelu javnih priznanja
  e) Odbora za predstavke i pritužbe građana
  f) Povjerenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice
  g) Odbora za obilježavanje preuzimanja Vojarne 30.9.1991.
  h) Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na području Grada Koprivnice
  i) Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za područje Grada Koprivnice
  j) Odbora za branitelje
 2. Utvrđivanje prijedloga Rješenja o:
  a) razrješenju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša.
  b) izboru člana Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša.

Točka 1.
Odbor je jednoglasno ( 7“za“) utvrdio prijedloge

a) da se u Odbor za statutarno pravna pitanja izaberu:

 1. Marijan Šiško, za predsjednika
 2. Marija Škorjanec, za potpredsjednicu
 3. Ivan Mesić, za člana
 4. Dragutin Jeđud, za člana
 5.  Ivan Pal, za člana
 6. Tomislav Babić, za člana
 7. Zoran Gošek, za člana

b) da se u Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju izaberu:

 1. Antonio Grgić, za predsjednika
 2. Goran Pakasin, za potpredsjednika
 3. Sonja Celiščak, za članicu
 4. Vanesa Grgić Vurnek, za članicu
 5. Krešimir Krušlin, za člana
 6. Željko Osman, za člana
 7. Denis Dušić, za člana

c) da se u Odbor za izjednačavan je mogućnosti i socijalnu integraciju izaberu:

 1. Maja Raščanec, za predsjednicu
 2. Vesna Križan, za potpredsjednicu
 3. Gloria Ćorić Alagić, za članicu
 4. Katarina Habek, za članicu
 5. Marija Mraz, za članicu
 6. Dragica Krošnjar, za članicu
 7. Marija Vedriš, za članicu

d) da se u Odbor za dodjelu javnih priznanja izaberu:

 1. Mišel Jakšić, za predsjednika
 2. Marko Mioč, za potpredsjednika
 3. Martin Vaupotić, za člana
 4. Miroslav Komes, za člana
 5. Miodrag Maričić, za člana
 6. Jasenka Smolak, za članicu
 7. Lana Kontak, za članicu
 8. Neven Tanacković, za člana
 9. Karla Ressler, za članicu
 10. Nada Šešić, za članicu
 11. Andreja Hobolić, za članicu

 e) da se u Odbor za predstavke i pritužbe građana izaberu:

 1. Ivica Suvalj, za predsjednika
 2. Željka Zetović, za potpredsjednicu
 3. Marijo Cvrtila, za člana
 4. Snježana Veličan, za članicu
 5. Bosiljka Koštić, za članicu
 6. Zoran Kljajić, za člana
 7. Mirela Grošanić, za članicu

f) da se u Povjerenstvo za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice izaberu:

 1. Dijana Žepina, za predsjednicu
 2. Neven Ištvanović, za potpredsjednika
 3. Zlatko Hiržin, za člana
 4. Kristina Martinčić, za članicu
 5. Danijel Matijaković, za člana
 6. Dragica Ružić, za članicu
 7. Dubravka Švajcer, za članicu

g) da se u Odbor za obilježavanje preuzimanja Vojarne 30.9.1991. izaberu:

 1. Ivan Pal, za predsjednika
 2. Krešimir Papac, za potpredsjednika
 3. Nikola Gregur,  za člana
 4. Goran Sačer, za člana
 5. Zoran Gošek, za člana

h) da se u Povjerenstvo za imenovanje ulica i trgova na području Grada Koprivnice izaberu:

 1. Mario Vrbanić, za predsjednika
 2. Valerija Plevnik, za potpredsjednicu
 3. Dražen Fučkar, za člana
 4. Marija Gabelica, za članicu
 5. Željka Pap, za članicu
 6. Ivica Lukač, za člana
 7. Biserka Kresojević, za članicu
 8. Davor Jarnjak, za člana
 9. Ksenija Kardaš, za članicu

i) da se u Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za područje Grada Koprivnice izaberu:

 1. Dalibor Ferčec , za predsjednika
 2. Marina Juratović, za potpredsjednicu
 3. Mladen Turk, za člana
 4. Božidar Markeš, za člana
 5. Tomislav Jakopanec, za člana
 6. Željkica Oštrkapa Međurečan, za članicu

j) da se u Odbor za branitelje izaberu:

 1. Ivica Jurenec, Udruga specijalne jedinice policije iz Domovinskog rata „BAN“, za predsjednika
 2. Robert Vulić, Prvi hrvatski redarstvenik, za potpredsjednika
 3. Ivan Pal, predsjednik Gradskog vijeća Grada Koprivnice, za člana
 4. Tomislav Babić, član Gradskog vijeća Grada Koprivnice, za člana
 5. Ernest Forjan, član Gradskog vijeća Grada Koprivnice, za člana
 6. Kristina Škoda, Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, Podružnica Koprivničko-križevačke županije, za članicu
 7. Vesnica Babec, Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Koprivničko-križevačke županije, za članicu
 8. Josipa Franjo, Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Koprivnica, za članicu
 9. Stevo Šimunović, Udruga HVIDR-a, za člana
 10. Krešimir Juratović, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Podružnica KKŽ, Ogranak Koprivnica, za člana
 11. Mladen Pavković, Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91., za člana
 12. Damir Morić, Hrvatski časnički zbor Grada Koprivnice, za člana
 13. Željko Vugrinec, UBIUDR „Podravka“Koprivnica, za člana
 14. Mišel Kovač, Udruga dragovoljaca HOS-a Koprivničko-križevačke županije, za člana
 15. Damir Gašparić, Udruga „Hrvatski vitezovi“ Ratni veterani“90-91“ Koprivnica, za člana
 16. Ivica Galinec, Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Koprivničko-križevačke županije „Sveti Nikola“ za člana
 17. Ivica Lukač, Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Podružnica Koprivničko-križevačke županije, Gradski ogranak Koprivnica, za člana
 18. Mladen Merić, Udruga branitelja i invalida Domovinskog rata HŽ-a Koprivnica, za člana.
 19. Ivan Vugrinec, Klub 61. LAD PZO Koprivnica, za člana
 20. Ivan Peti, Klub veterana Domovinskog rata Policije Koprivnica, za člana

 

Točka 2
Odbor je jednoglasno (7 glasova „za“) utvrdio prijedloge:
a) da se SLAVKO TOMIŠA razriješi dužnost člana Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša
b) da se DRAGAN HABDIJA izabere za člana Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice