HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za izbor i imenovanja – 7.6.2021.

Dana 7.6.2021. godine održana je sjednica Odbora za izbor i imenovanja sa sljedećim dnevnim redom:

1. Utvrđivanje prijedloga za izbor predsjednika Gradskog vijeća

2. Utvrđivanje prijedloga za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za proračun i financije

3. Utvrđivanje prijedloga za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša

4. Utvrđivanje prijedloga za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport

5. Utvrđivanje prijedloga za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb

6. Utvrđivanje prijedloga za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za obitelj i mlade

7. Utvrđivanje prijedloga za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju

8. Utvrđivanje prijedloga za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za statutarno pravna pitanja

9. Utvrđivanje prijedloga za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju

10. Utvrđivanje prijedloga za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe građana

Točka 1.

Odbor je jednoglasno (7“za“) utvrdio prijedlog da se za predsjednika Gradskog vijeća izabere Ivan Pal.

Točka 2.

Odbor je jednoglasno (7“za“) utvrdio prijedlog da se u Odbor za proračun i financije izaberu:

1.Maja Marković, za predsjednicu,

2.Biljana Marković, za potpredsjednicu

3.Nenad Martinaga, za člana

4. Adriana Vidović, za člana

5.Marija Škorjanec, za članicu

6.Silvija Miloš, za članicu

7.Goran Pakasin, za člana

Točka 3.

Odbor je jednoglasno (7“za“) utvrdio prijedlog da se u Odbor za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša izaberu:

1.Hrvoje Tisaj, za predsjednika

2. Davor Milaković, za potpredsjednika

3. Goran Perišić, za člana

4. Dragan Habdija, za člana

5. Hrvoje Petrić, za člana

6. Hrvoje Kancelak, za člana

7. Mihovil Pobi, za člana

Točka 4.

Odbor je jednoglasno (7“za“) utvrdio prijedlog da se u Odbor za prosvjetu, znanost, kulturu i sport izaberu:

1.Petra Rožmarić, za presjednicu

2.Andreja Horvat Friščić, za potpredsjednicu

3. Vesna Peršić Kovač, za članicu

4. Darko Markić, za člana

5. Vesnica Samardžić, za članicu

6. Dražen Mikulec, za člana

7. Mladen Fajdetić, za člana

Točka 5.

Odbor je jednoglasno (7“za“) utvrdio prijedlog da se u Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb izaberu:

1.Ksenija Kraljic Babić, za predsjednicu

2. Josip Večenaj, za potpredsjednika

3. Željko Šemper, za člana

4. Gordana Slavetić, za članicu

5. Driton Prekazi, za člana

6. Bojan Osman, za člana

7. Bernard Vukušić, za člana

Točka 6.

Odbor je jednoglasno (7“za“) utvrdio prijedlog da se u Odbor za obitelj i mlade izaberu:

1.Goran Lakuš, za predsjednika

2. Timon Fabijanec, za potpredsjednika

3. Tomislav Lončarić, za člana

4. Sanela Đurkan Kompari, za članicu

5. Dijana Franjo Čordaš, za članicu

6. Dino Valeš, za člana

7. Ivan Car, za člana

Točka 7.

Odbor je jednoglasno (7“za“) utvrdio prijedlog da se u Odbor za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju izaberu:

1.Maja Raščanec, za predsjednicu

2. Glorija Čorić Alagić, za potpredsjednicu

3. Anica Desnica, za članicu

4. Marija Čižmek, za članicu

5. Dejan Radovanović, za člana

6. Ivica Jendrašic, za člana

7. Nikola Kovačec, za člana

Točka 8.

Odbor je jednoglasno (7“za“) utvrdio prijedlog da se u Odbor za statutarno pravna pitanja izaberu:

1. Ernest Forjan, za predsjednika

2. Zoran Gošek, za potpredsjednika

3. Mladen Godek, za člana

4. Ivana Deskar, za članicu

5. Ivan Pal, za člana

6. Danijela Glavosek Kovačić, za članicu

7. Ivan Maljak, za člana

Točka 9.

Odbor je jednoglasno (7“za“) utvrdio prijedlog da se u Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju  izaberu:

1.Sonja Celiščak, za predsjednicu

2. Mihaela Lončarek, za potpredsjednicu

3. Siniša Fabijanec, za člana

4. Denis Dušić, za člana

5. Barbara Škondro, za članicu

6. Goran Lakuš, za člana

7. Memet Ristemi, za člana.

Točka 10.

Odbor je jednoglasno (7“za“) utvrdio prijedlog da se u Odbor za predstavke i pritužbe građana   izaberu:

1.Ivica Suvalj, za predsjednika

2. Željko Osman, za potpredsjednika

3. Valerija Plevnik, za članicu

4. Bosiljka Koštić, za članicu

5. Božidar Bačić, za člana

6. Marijo Cvrtila, za člana

7. Josip Zrinski, za člana

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice