HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša

Dana 18.6.2014. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša,  sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika za sjednice Odbora 31.3.2014.
 2. Razmatranje Izvješća o radu za 2013. godinu:
  a) Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
  b) Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice
  c) Turističke  zajednice Grada Koprivnice
 3. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu
  –          iz nadležnosti odbora
 4. Razmatranje prijedloga:
  a) Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2014.godinu.
  b) Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2014. godinu
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice
 6. Razmatranje prijedloga  Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti upravljanja i održavanja javnih parkirališta na području Grada Koprivnice
 7. Razmatranje prijedloga  Pravilnika za provedbu programa “Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Koprivnice u 2014. godini.”
 8. Razno.-

2. a)      Odbor je sa 2 glasa “za“ i 2“suzdržana“  podržao Izvješće o radu za 2013. godinu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice

2. b)      Odbor je jednoglasno podržao Izvješće o radu za 2013. godinu Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice

2. c)      Odbor je jednoglasno podržao Izvješće o radu za 2013. godinu Turističke zajednice Grada Koprivnice

3. Odbor je sa 2 glasa „za“, 2“protiv Izmjene i dopune Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu iz nadležnosti Odbora

4. a)      Odbor je sa 2 glasa „za“, 2 „suzdržana“ glasovao o  prijedlogu Programu  o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2014.godinu.

4. b)      Odbor je sa 2 glasa „za“, 2 „suzdržana“ glasovao o prijedlogu Programa  o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2014. godinu

5. Odbor je sa 2 glasa „za“, 2 „protiv glasovao o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice.

6. Odbor je sa 2 glasa „za“, 2 „suzdržana“ glasovao o prijedlogu Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti upravljanja i održavanja javnih parkirališta na području Grada Koprivnice

7. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Pravilnika za provedbu programa “Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Koprivnice.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice