HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša

Dana 18.6.2014. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša,  sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika za sjednice Odbora 31.3.2014.
 2. Razmatranje Izvješća o radu za 2013. godinu:
  a) Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
  b) Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice
  c) Turističke  zajednice Grada Koprivnice
 3. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu
  –          iz nadležnosti odbora
 4. Razmatranje prijedloga:
  a) Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2014.godinu.
  b) Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2014. godinu
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice
 6. Razmatranje prijedloga  Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti upravljanja i održavanja javnih parkirališta na području Grada Koprivnice
 7. Razmatranje prijedloga  Pravilnika za provedbu programa “Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Koprivnice u 2014. godini.”
 8. Razno.-

2. a)      Odbor je sa 2 glasa “za“ i 2“suzdržana“  podržao Izvješće o radu za 2013. godinu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice

2. b)      Odbor je jednoglasno podržao Izvješće o radu za 2013. godinu Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice

2. c)      Odbor je jednoglasno podržao Izvješće o radu za 2013. godinu Turističke zajednice Grada Koprivnice

3. Odbor je sa 2 glasa „za“, 2“protiv Izmjene i dopune Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu iz nadležnosti Odbora

4. a)      Odbor je sa 2 glasa „za“, 2 „suzdržana“ glasovao o  prijedlogu Programu  o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2014.godinu.

4. b)      Odbor je sa 2 glasa „za“, 2 „suzdržana“ glasovao o prijedlogu Programa  o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2014. godinu

5. Odbor je sa 2 glasa „za“, 2 „protiv glasovao o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice.

6. Odbor je sa 2 glasa „za“, 2 „suzdržana“ glasovao o prijedlogu Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti upravljanja i održavanja javnih parkirališta na području Grada Koprivnice

7. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Pravilnika za provedbu programa “Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Koprivnice.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice