HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša – 8.2.2016.

Dana 8. veljače 2016. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša,  sa slijedećim dnevnim  redom:

  1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Odbora od 18.12.2015.
  2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice (predlagatelj: vijećnik Darko Tetec )
  3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice (predlagatelj: gradonačelnica Grada Koprivnice)
  4. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Koprivnice i Plana civilne zaštite Grada Koprivnice.
  5. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Grad Koprivnicu

2. Predlagatelj  Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice Darko Tetec povukao je prijedlog Odluke obzirom da je gradonačelnica podnijela Amandman na Odluku o izmjenama Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice čiji je ona predlagatelj (točka 3.),  a kojim se anulira razlika između njegovog i njezinog prijedloga .

3. Odbor je većinom glasova ( 5 „za“,  2 „protiv“ )  podržao prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice sa predloženim amandmanom gradonačelnice koji je sastavni dio te odluke.
(Amandman na članak 4. predložene Odluke koji glasi:
„ U članku 4. Odluke o izmjenama Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice stavak  2. mijenja se i glasi:
„ Cijena dnevne karte za korištenje javnih parkirališta koja nije kupljena na način opisan u stavku 1., a koju je osoba koju ovlasti Organizator parkiranja stavila na vjetrobransko staklo vozila, računa se kao umnožak naknade parkiranja u vremenu od 7,00 do 17,00 sati u pojedinoj zoni, tako da cijena dnevne karte s uključenim PDV-om iznosi:

  • u 1.zoni 30,00 kn
  • u 2. i 3.zoni 20,00 kn“.)

4. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Koprivnice i Plana civilne zaštite Grada Koprivnice

5. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Grad Koprivnicu

 

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice