HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša – 6.7.2015.

Dana 6. srpnja održana je  sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša,  sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Odbora od 19.5.2015.
 2. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2014. godinu:
  a) Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
  b) Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice
  c) Turističke  zajednice Grada Koprivnice
 3. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu, iz nadležnosti Odbora
 4. Razmatranje prijedloga:
  a) Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2015. godinu
  b) Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2015. godinu
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o rješavanju stvarnih prava na građevnoj čestici s izgrađenim postojećim višestambenim zgradama i garažama.
 7. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi „Antun Nemčić Gostovinski“Koprivnica  za stjecanje prava vlasništva zemljišta k.č.br.1460/1, k.o. Koprivnica
 8. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi „Braća Radić“ Koprivnica na Zaključak o prijenosu prava vlasništva nekretnina k.č.br. 125 i k.č.br. 126 u k.o.  Koprivnički Ivanec
 9. Razno.-

2. a) Odbor je jednoglasno podržao Izvješće o radu za 2014. godinu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice.
b) Odbor je jednoglasno podržao Izvješće o radu za 2014. godinu Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice.
c) Odbor je jednoglasno podržao Izvješće o radu za 2014. godinu Turističke zajednice Grada Koprivnice

3. Odbor je većinom glasova ( 4 „za“, 1 „protiv“, 2 „suzdržana“ ) podržao prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu, iz nadležnosti Odbora.

4. a)  Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2015. godinu
b) Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2015. godinu

5. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice

6. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o rješavanju stvarnih prava na građevnoj čestici s izgrađenim postojećim višestambenim zgradama i garažama

7. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi „Antun Nemčić Gostovinski“Koprivnica  za stjecanje prava vlasništva zemljišta k.č.br.1460/1, k.o. Koprivnica

8. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi „Braća Radić“ Koprivnica na Zaključak o prijenosu prava vlasništva nekretnina k.č.br. 125 i k.č.br. 126 u k.o.  Koprivnički Ivanec

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice