HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša

Dana 30.6.2020. godine Odbor za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša održao je sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2019. godinu
  2. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2019. godinu.
  3. Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
  4. Razmatranje prijedloga Odluke o darovanju zemljišta udruzi HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO KOPRIVNICA  u svrhu izgradnje Centra za pomoć u kući Koprivnica
  5. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice u 2019. godini.
  6. Razmatranje prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2020. godinu.
  7. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu
  8. Razno.-

 

Točka 1.
Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2019. godinu

Točka 2.
Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2019. godinu

Točka 3.
Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra

Točka 4.
Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog o darovanju zemljišta udruzi HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KOPRIVNICA u svrhu izgradnje Centra za pomoć u kući Koprivnica

Točka 5.
Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice u 2019.godini

Točka 6
Odbor je  podržao prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2020. godinu

Točka 7
Odbor je  jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice