HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 31.3.2014.

Dana 31¸.3.2014. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša,  sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice.
 2. Razmatranje prijedlog a Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2014. godini.
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o otuđenju zemljišta u Poslovnoj zoni „Dravska“ i „Radnička“ u 2014. godini.
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o prostorima u vlasništvu Grada Koprivnice koje koristi mjesna samouprava.
 5. Donošenje Odluke o pripajanju trgovačkih  društava KOPRIVNICA SPORT d.o.o., Koprivničke ceste d.o.o. i TRG d.o.o. trgovačkom društvu  KOMUNALAC d.o.o..
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju GKP Komunalac d.o.o.
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Koprivnice.
 10. Razmatranje:
  1. Izvješća o radu odjeljka Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2013. godini
  2. Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2013. godinu
  3. Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2013. godinu
  4. Izvješća o izvršenju  Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za 2013. godinu
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj na području Grada Koprivnice ( predlagatelj: vijećnik Siniša Bosanac )
 12. Razno.-

1. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice
2. Odbor je većinom glasova ( 5“za“, 2 „protiv“ ) podržao prijedlog Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2014. godini
3. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o otuđenju zemljišta u Poslovnoj zoni „Dravska“ i „Radnička“ u 2014. godini.
4. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o prostorima u vlasništvu Grada Koprivnice koje koristi mjesna samouprava.
5. Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 3“protiv“ ) podržao prijedlog Odluke o pripajanju trgovačkih  društava KOPRIVNICA SPORT d.o.o., Koprivničke ceste d.o.o. i TRG d.o.o. trgovačkom društvu  KOMUNALAC d.o.o.
6. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva Komunalac d.o.o. gradsko komunalno poduzeće Koprivnica.
7. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice
8. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice
9. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Koprivnice.
10. a) Odbor je jednoglasno podržao Izvješće o radu radu odjeljka Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2013. godini
10. b) Odbor je jednoglasno podržao Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2013. Godinu
10. c) Odbor je jednoglasno podržao Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2013. godinu
10. d) Odbor je jednoglasno podržao Izvješće o izvršenju  Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za 2013. godinu
11. Odbor nije podržao  prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj na području Grada Koprivnice ( 3“za“, 4“protiv“ )

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice