HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 30.11.2018.

Dana 30.11.2018. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu, iz nadležnosti Odbora,
 2. Razmatranje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2019. godinu
 3. Razmatranje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2019. godinu
 4. Razmatranje prijedloga Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Koprivnica na području Grada Koprivnice u 2019. godini
 5. Razmatranje prijedloga:
  a) Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću Općini Koprivnički Ivanec
  b) Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću Općini Sokolovac
  c) Odluke o izmjeni Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom
  d) Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću.
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Pri Sv. Magdaleni I.“
 7. Razmatranje  prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja „Zona centralnih funkcija“ u Koprivnici
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta na području Grada Koprivnice
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“ u Koprivnici
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o dopunama Odluke o rješavanju stvarnih prava na građevnoj čestici s izgrađenim postojećim višestambenim zgradama i garažama
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave
 15. Razmatranje prijedloga Odluke o dopunama Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice (predlagatelj: član Gradskog vijeća Miodrag Maričić)
 16. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zašite Grada Koprivnice
 17. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji skladišta i pripadajućeg zemljišta u Dravskoj ulici 18 u Koprivnici
 18. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice

 


 Točka 1.
Odbor je sa 3 glasa „za“ i 3 glasa „protiv“ glasovao  o  prijedlogu Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu, iz nadležnosti Odbora

Točka 2.
Odbor je sa 3 glasa „za“ i 3 glasa „protiv“ glasovao o  prijedlogu  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2018. godinu

Točka 3.
Odbor je jednoglasno ( 6“za“ )  podržao prijedlog Programa  održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici  za 2018. godinu

Točka 4.
Odbor je  jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica   Koprivnica na području Grada Koprivnice za 2019. godinu

Točka 5.
a) Odbor je jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog  Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću Općini Koprivnički Ivanec

b) Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog  Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću Općini Sokolovac

c) Odbor je jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog Odluke o izmjeni Odluke zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom

d) Odbor je jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog  Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću

Točka 6.
Odbor je  jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog Odluke donošenju Urbanističkog plana uređenja „Pri Sv. Magdaleni I.“

Točka 7.
Odbor je jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja   Zona centralnih funkcija“ u Koprivnici

Točka 8.
Odbor je većinom glasova (5“za“, 1 „suzdržan“)  podržao prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta na području Grada Koprivnice

Točka 9.
Odbor je većinom glasova  (3“za“, 2“protiv“, 1 „suzdržan“ ) podržao prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice

Točka 10.
Odbor je većinom glasova (3“za“, 2 „protiv“, 1 „suzdržan“)podržao prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

Točka 11.
Odbor je većinom glasova (3“za“, 2“protiv“, 1 „suzdržan“)  podržao prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade sa Amandmanom gradonačelnika kao predlagateljem Odluke.

Točka 12.
Odbor je većinom glasova (5“za“, 1“suzdržan“)  podržao prijedlog Odluke o prodaji  po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“ u Koprivnici

Točka 13.
Odbor je jednoglasno ( 6“za“)   podržao prijedlog Odluke o dopunama Odluke o rješavanju stvarnih prava na građevnoj čestici s izgrađenim postojećim višestambenim zgradama i garažama

Točka 14.
Odbor je jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog Odluke o dopuni Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave

Točka 15.
Odbor  sa 2 glasa „za“, 3 „protiv“ i 1 „suzdržanim“ nije podržao prijedlog Odluke o dopunama Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice predlagatelja člana Gradskog vijeća Miodraga Maričića

Točka 16.
Odbor  je jednoglasno (6“za) podržao prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zašite Grada Koprivnice.

Točka 17.
Odbor jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Odluke o prodaji skladišta i pripadajućeg zemljišta u Dravskoj ulici 18 u Koprivnici

Točka 18.
Odbor je jednoglasno (6“za) podržao prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice

 

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice