HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 29.01.2018.

Dana 29. siječnja 2018. godine održana je 4. sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice
  2. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice
  3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu
  4. Razmatranje prijedloga Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
  5. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice na temelju pisanog ugovora za razdoblje od četiri godine
  6. Razmatranje prijedloga Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta na području Grada Koprivnice
  7. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt izgradnja vodovodne mreže i crpne stanice u ulici Mirni dol
  8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt proširenje vodovoda i kanalizacije u dijelu ulice Sv. Vid, Bukovačka i Mirni dol u naselju Draganovec
  9. Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna u Gradu Koprivnici za 2017. godinu
  10. Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Koprivnice od 2010. do 2015. godine

TOČKA 1.

Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice

TOČKA 2.

Odbor je jednoglasno (7“za“)  podržao prijedlog  Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice sa amandmanima gradonačelnika.

TOČKA 3.

Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu

TOČKA 4.

Odbor je jednoglasno (7“za“)  podržao Odluku o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

TOČKA 5.

Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice na temelju pisanog ugovora za razdoblje od četiri godine

TOČKA 6.

Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta na području Grada Koprivnice

TOČKA 7.

Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt  izgradnja vodovodne mreže i crpne stanice u ulici Mirni dol

TOČKA 8.

Odbor je jednoglasno (7“za) podržao prijedlog  Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt proširenje vodovoda i kanalizacije u dijelu ulice Sv. Vid, Bukovačka i Mirni dol u naselju Draganovec

TOČKA 9.

Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao Zaključak o usvajanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna u Gradu Koprivnici za 2017. godinu

TOČKA 10.

Odbor je većinom glasova (5 „za“, 2 „suzdržana“ ) podržao Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Koprivnice od 2010. do 2015. godine

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice