HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 28.09.2015.

Dana 28. rujna 2015. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša,  sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Odbora od 23.7.2015.
 2. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2014. godinu trgovačkih društava:
  a) GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica
  b) Koprivnički poduzetnik d.o.o. Koprivnica
  c) Kampus d.o.o. Koprivnica
  d) media uni d.o.o. Koprivnica
  e)Rukometni klub Podravka s.d.d. Koprivnica
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o  I. izmjenama i dopunama  Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja “Zona A-11” Koprivnica
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o  I. izmjenama i dopunama  Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja “Lenišće – zona istok” u Koprivnici.
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice.
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o grobljima
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o formiranju poduzetničkih zona u Gradu Koprivnici
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra
 10. Razno.-

1.a) Odbor je većinom glasova ( 3 „za“, 2 „suzdržana“) podržao Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2014. godinu GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica
b) Odbor je većinom glasova ( 3 „za“, 2 „suzdržana“) podržao Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2014. godinu Koprivničkog poduzetnika d.o.o. Koprivnica
c) Odbor je jednoglasno podržao Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2014. godinu trgovačkog društva Kampus d.o.o. Koprivnica
d) Odbor nije podržao ( 2 glasa „za“, 2 „protiv“, 1 „suzdržan“) prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2014. godinu trgovačkog društva media uni d.o.o. Koprivnica
e) Odbor nije podržao  ( 2“za“, 3“suzdržana“) prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2014. godinu Rukometnog kluba Podravka s.d.d. Koprivnica

2. Odbor je većinom glasova ( 3“za“, 2“protiv“) predložio Amandman na prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja „Zona A-11“ Koprivnica koji se upućuje Gradskom vijeću te glasi:

„u članku 6. u stavku 3. tekst koji glasi:
„Za svaku stambenu jedinicu koja se predviđa u višestambenim zgradama na česticama višestambene namjene /oznaka S2/ ili mješovite namjene /oznaka M1 i M3/ obavezno je osigurati po jedno spremište korisne površine najmanje 3,0 m2 s mogućnošću individualnog pristupa i zaključavanja, koje treba biti locirano u prizemnoj ili podrumskoj etaži osnovne građevine.“
Mijenja se i glasi:
„Svaka zasebna jedinica (stan ili poslovni prostor) treba imati predviđeno vlastito spremište minimalne površine 3,0 m2 izvedeno u prizemlju ili podrumu zgrade.“

Obrazloženje:

Ovaj amandman identičan je odredbi iz članka 7. Odluke o donošenju  I. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja „Lenišće – zona istok“ Koprivnica gdje je propisana i manja površina od 1,50 m2 za spremišta pa Odbor predlaže da se ista odredba propiše u obje Odluke s tim više što se smatra da nema potrebe preciziranja zaključavanja i pristupanja spremištu.

3. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja „Zona A-11“ Koprivnica

4.Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja „Lenišće – zona istok“ u Koprivnici

5. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice

6. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o grobljima sa amandmanom gradonačelnice koji je sastavni dio prijedloga Odluke, a koji glasi:

„ U Odluci o grobljima („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 9/98.,2/02.,9/02. i 2/10.) u članku 1. stavku 1. rečenica „Razmak između dva ukopa je od 30 do 45 minuta“, briše se.

Obrazloženje:

Predlaže se da se u Odluci o grobljima ne određuje razmak između dva ukopa. Vrijeme ukopa određivati će GKP Komunalac, ovisno o potrebi.

7. Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1 „protiv“) podržao prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

8. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o formiranju poduzetničkih zona u Gradu Koprivnici

9. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra.

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice