HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša – 25.2.2020.

Dana 25.2.2020. održana je sjednica Odbora  za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga Zaključka i Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice za 2019. godinu
 2. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice na Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu servisa autoljestvi METZ L32 nakon 10-godišnje uporabe
 3. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC d.o.o. o obavljanju javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice za 2019. godinu
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice
 5. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2019. godinu
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2020. godini
 7. Razmatranje prijedloga Smjernica  za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za period od 2020. do 2023.
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za osnivanje prava građenja radi izgradnje studentskog doma na Trgu dr. Žarka Dolinara 13 u Koprivnici
 9. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o darovanju zemljišta Župi Sv. Majke Terezije
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o odobrenju donošenja Odluke o izmjeni i dopuni IZJAVE o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću.
 12. Razno.-

 

TOČKA 1.

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice

TOČKA 2.

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice na Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu servisa autoljestvi METZ L32 nakon 10-godišnje uporabe

TOČKA 3.

Odbor je većinom glasova (4“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC d.o.o. o obavljanju javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice za 2019. godinu

TOČKA 4.

Odbor je većinom glasova (4“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice

TOČKA 5.

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2019. godinu

TOČKA 6.

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2020. godini

TOČKA 7.

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Smjernica  za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za period od 2020. do 2023.

TOČKA 8.

Odbor je većinom glasova (3“za“, 2“suzdržana“) podržao prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za osnivanje prava građenja radi izgradnje studentskog doma na Trgu dr. Žarka Dolinara 13 u Koprivnici

TOČKA 9.

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

TOČKA 10.

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Odluke o darovanju zemljišta Župi Sv. Majke Terezije

TOČKA 11.

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Odluke o odobrenju donošenja Odluke o izmjeni i dopuni IZJAVE o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice