HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša – 23.3.2016.

Dana 23.3.2016. održana je sjednica  Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša,  sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Odbora od 8.2.2016.
 2. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2015. godinu.
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o odobrenju donošenja Odluke o izmjeni i dopuni IZJAVE o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću.
 4. Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice od 2016. do 2020.godine
 5. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Koprivničko-križevačke županije – Grada Koprivnice.
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o kandidiranju Projekta rekonstrukcije postojeće spojne prometnice između naselja Reka i naselja Starigrad na području Grada Koprivnice
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine bez naknade
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju  pravnih osoba od interesa za  sustav civilne zaštite Grada Koprivnice
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Koprivnice.
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Koprivnice.

Odbor je jednoglasno ( 6 „za“ ) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2015. godinu

Odbor je jednoglasno ( 7 „za“ ) podržao prijedlog Zaključka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice za 2016. do 2020. godine sa Amandmanom gradonačelnice

Odbor je većinom glasova ( 5 „za“, 2 „suzdržana“ ) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Koprivničko-križevačke županije – Grada Koprivnice

Odbor je jednoglasno ( 7 „za“ ) podržao prijedlog Odluke o odobrenju donošenja Odluke o izmjeni i dopuni IZJAVE o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću

Odbor je jednoglasno ( 7 „za“ ) podržao prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstavanim cestama na području Grada Koprivnice

Odbor je jednoglasno ( 7 „za“ ) podržao prijedlog Odluke o kandidiranju Projekta rekonstrukcije postojeće spojne prometnice između naselja Reka i naselja Starigrad na području Grada Koprivnice

Odbor je većinom glasova ( 6 „za“, 1 „protiv“ ) podržao prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine bez naknade

Odbor je jednoglasno ( 7 „za“ ) podržao prijedlog Odluke o određivanju pravni osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Koprivnice

Odbor je jednoglasno ( 7 „za“ ) podržao prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Koprivnice

Odbor je jednoglasno ( 7 „za“ )  podržao prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Koprivnice

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice