HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša – 22.2.2021.

Dana 22.2.2021. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) grada Koprivnice
 2. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice za 2020. godinu
 3. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2020. godinu
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2021. godini
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području Podolica u Koprivnici
 6. azmatranje prijedloga Odluke o darovanju zemljišta DVD Jagnjedovec
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji dijelova nekretnina k.č.br. 4818/8 i 4818/9 u k.o. Koprivnica na Trgu dr. Žarka Dolinara
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do 2023. godine
 9. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poduzetim mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada  na području Grada Koprivnice u 2020. godini
 10. Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Koprivnice od 2016. do 2019. godine
 11. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja grada Koprivnice 2015.-2020., za 2019. i 2020. godinu
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice
 14. Razno.-

 

Točka 1.
Odbor je jednoglasno (6“za) podržao prijedlog Zaključka o usvajanju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) grada Koprivnice

Točka 2.
Odbor je jednoglasno (6“za) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice za 2020. godinu

Točka 3.
Odbor je jednoglasno (6“za) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2020. godinu

Točka 4.
Odbor je jednoglasno (6“za) podržao prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2021. godini

Točka 5.
Odbor je jednoglasno (6“za) podržao prijedlog Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području Podolica u Koprivnici

Točka 6.
Odbor je jednoglasno (6“za) podržao prijedlog Odluke o darovanju zemljišta DVD Jagnjedovec

Točka 7.
Odbor je jednoglasno (6“za) podržao prijedlog Odluke o prodaji dijelova nekretnina k.č.br. 4818/8 i 4818/9 u k.o. Koprivnica na Trgu dr. Žarka Dolinara

Točka 8.
Odbor je jednoglasno (6“za) podržao prijedlog Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Točka 9.
Odbor je jednoglasno (6“za) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poduzetim mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada  na području Grada Koprivnice u 2020. godini

Točka 10.
Odbor je jednoglasno (6“za) podržao prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Koprivnice od 2016. do 2019. godine

Točka 11.
Odbor je većinom glasova ( 5“za“, 1“protiv“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja grada Koprivnice 2015.-2020., za 2019. i 2020. godinu

Točka 12.
Odbor je jednoglasno (6“za) podržao prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice

Točka 13.
Odbor je jednoglasno (6“za)  podržao prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice