HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša – 22.12.2014.

Dana 22.12.2014. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša,  sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika za sjednice Odbora od 22.10.2014.
 2. Razmatranje prijedloga:
  a) IV. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu i Projekcije za 2015.  i 2016.godinu, iz nadležnosti Odbora
  b) Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2014. godinu
  c) Program o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2014. godinu
 3. Razmatranje prijedloga:
  a) Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu i Projekcije za 2016.  i 2017.godinu, iz nadležnosti Odbora
  b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2015. godinu
  c) Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2015. godinu ( obrazloženje )
 4. Razmatranje prijedloga:
  a) Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra (k.č.br. 4090/2 )
  b) Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra (k.č.br. 1700/8 i druge )
 5. Razmatranje prijedloga  Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Koprivnice
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Koprivnice
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice.
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Koprivnice
 9. Razmatranje prijedloga  Odluke o utvrđivanju međa i drugih granica te novom razgraničenju u postupku evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2015. godini
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o otuđenju zemljišta u poslovnim zonama „Dravska“ i „Radnička“  u 2015. godini
 12. Razmatranje prijedloga:
  a) Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Koprivnice u 2014. godini
  b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Koprivnice za 2015. godinu
 13. Razno.-

Odbor je većinom glasova ( 5“za“, 2 „protiv“ ) podržao prijedlog IV. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu i Projekcije za 2015.  i 2016.godinu, iz nadležnosti Odbora

Odbor je većinom glasova ( 5“za“, 2 „protiv“ ) podržao prijedlog Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2014. godinu

Odbor je većinom glasova ( 5“za“, 2 „protiv“ ) podržao prijedlog Program o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2014. godinu

Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1“suzdržan“, 2 „protiv“ ) podržao prijedlog Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu i Projekcije za 2016.  i 2017.godinu

Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1“suzdržan“, 2 „protiv“ )  podržao prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2015. godinu

Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1“suzdržan“, 2 „protiv“ ) podržao prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2015. godinu

Odbor je jednoglasno  podržao prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra (k.č.br. 4090/2)

Odbor je jednoglasno  podržao prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra (k.č.br. 1700/8 i druge)

Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 3 „suzdržana“) podržao prijedlog Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Koprivnice

Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Koprivnice s amandmanom da se u članku 31. u stavku 1. u alineji 3. iza riječi „Florijanski trg“ dodaju riječi: „Ulica Svilarska, Ulica Ivana Generalića, Ulica Frana Galovića od Florijanskog trga do ulice Marovske“.

Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 3 „protiv“ )  podržao prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice

Odbor je jednoglasno  podržao prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Koprivnice

Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o utvrđivanju međa i drugih granica te novom razgraničenju u postupku evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica

Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2015. godini.

Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o otuđenju zemljišta u poslovnim zonama „Dravska“ i „Radnička“  u 2015. godini

Odbor je većinom glasova ( 5“za“, 2 „suzdržana“)  podržao prijedlog Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Koprivnice u 2014. godini

Odbor je većinom glasova ( 5 „za“, 2 „suzdržana“ ) podržao prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Koprivnice za 2015. godinu

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice