HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša – 20.9.2021.

Dana 20.9.2021. Odbor za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša održao je sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:

 

DNEVNI RED

 

 1. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2020. godinu trgovačkih društava i agencija:
  a) KOMUNALAC d.o.o.
  b) KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
  c) ENTER KOPRIVNICA d.o.o.
  d) RK PODRAVKA s.d.d.
 2. e) Regionalna energetska agencija Sjever
  f) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Koprivnicu
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj programa ruralnog razvoja RH i mjere 7.4.1. za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u naselju Herešin, Koprivnica“
 6. Razmatranje prijedloga  Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj programa ruralnog razvoja RH i mjere 7.4.1. za projekt „Rekonstrukcija i opremanje društvenog doma Štaglinec“
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o produljenju roka investitorima u poduzetničkim zonama uslijed pandemije COVID-19 (SARS-CoV-2)
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskim česticama 2965/2 i drugima u katastarskoj općini Koprivnica
 9. Razno.

TOČKA 1.

Razmatranje prijedloga  Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2020. godinu trgovačkih društava i agencija:
a) KOMUNALAC d.o.o.
b) KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
c) ENTER KOPRIVNICA d.o.o.
d) RK PODRAVKA s.d.d.

 1. e) Regionalna energetska agencija Sjever
  f) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice

Odbor je:

 1. jednoglasno (6 „za,) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2020. godinu trgovačkog društva GKP KOMUNALAC d.o.o

 

 1. b) jednoglasno (6 „za,) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2020. godinu trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE o.o

 

 1. c) jednoglasno (6 „za,) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2020. godinu trgovačkog društva ENTER KOPRIVNICA o.o

 

 1. d) jednoglasno (6 „za,) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2020. godinu trgovačkog društva RUKOMETNI KLUB PODRAVKA

 

 1. e) jednoglasno (6 „za,) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2020. godinu REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE SJEVER

 

 1. f) jednoglasno (6 „za,) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2020. godinu Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice

 

TOČKA 2.

Razmatranje prijedloga  Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

Odbor je jednoglasno (6 za) podržao prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

 

TOČKA 3.

Razmatranje prijedloga  Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Koprivnicu

 Odbor je jednoglasno (6 za) podržao prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Koprivnicu

 

TOČKA 4.

Razmatranje prijedloga  Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj programa ruralnog razvoja RH i mjere 7.4.1. za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u naselju Herešin, Koprivnica“

Odbor je jednoglasno ( za) podržao prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj programa ruralnog razvoja RH i mjere 7.4.1. za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u naselju Herešin, Koprivnica

 

TOČKA 5.

Razmatranje prijedloga  Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj programa ruralnog razvoja RH i mjere 7.4.1. za projekt „Rekonstrukcija i opremanje društvenog doma Štaglinec“

Odbor je jednoglasno (6 za) podržao prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj programa ruralnog razvoja RH i mjere 7.4.1. za projekt „Rekonstrukcija i opremanje društvenog doma Štaglinec“

 

TOČKA 6.

Razmatranje prijedloga  Odluke o produljenju roka investitorima u poduzetničkim zonama uslijed pandemije COVID-19 (SARS-CoV-2)

Odbor je jednoglasno ( za) podržao prijedlog Odluke o produljenju roka investitorima u poduzetničkim zonama uslijed pandemije COVID-19 (SARS-CoV-2)

 

TOČKA 7.

Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskim česticama 2965/2 i drugima u katastarskoj općini Koprivnica

Odbor je jednoglasno ( za) podržao prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskim česticama 2965/2 i drugima u katastarskoj općini Koprivnica

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice