HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša – 20.7.2021.

Dana 20.7.2021. godine Odbor za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša održao je sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice za 2020. godinu
 2. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju IV. Izmjena Sporazuma o osnivanju ustanove „REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER“
 3. Razmatranje prijedloga:
  a) I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu, iz nadležnosti Odbora,
  b) Programa o I. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2021. godinu,
  c) Programa o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2021. godinu.
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2021. do 2023. godine
 5. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2020. godinu
 6. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2020. godinu.
 7. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice u 2020. godini
 8. Razmatranje prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice u 2021. godini
 9. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području Podolica u Koprivnici
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do 2023. godine
 12. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC d.o.o. o obavljanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice za 2020. godinu
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 3073/2 i drugima u katastarskoj općini Koprivnica.
 14. Razno:

TOČKA 1.

Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2020. godinu Vatrogasne zajednice grada Koprivnice.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2020. godinu Vatrogasne zajednice grada Koprivnice.

TOČKA 2.

Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju IV. Izmjena Sporazuma o osnivanju ustanove „REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER“.
Odbor je  jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju IV. Izmjena Sporazuma o osnivanju ustanove „REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER“

TOČKA 3.

a) Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu.
Odbor je većinom glasova  (5 „za“, 2“suzdržana“ ) podržao prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu, iz nadležnosti Odbora.

b) Razmatranje prijedloga Programa o I. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2021. godinu.
Odbor je većinom glasova  (5 „za“, 2“suzdržana“ ) podržao prijedlog Programa o I. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2021. godinu.

c) Razmatranje prijedloga Programa o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnicu za 2021. godinu.
Odbor je većinom glasova  (5 „za“, 2“suzdržana“ ) podržao prijedlog Programa o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u  Gradu Koprivnici za 2021. godinu.

TOČKA 4.

Razmatranje prijedloga Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2021. do 2023. godine.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2021. do 2023. godine i Amandman gradonačelnika.

TOČKA 5.

Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2020. godinu.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2020. godinu.

TOČKA 6.

Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2020. godinu.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2020. godinu.

TOČKA 7.

Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice u 2020. godini.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice u 2020. godini.

TOČKA 8.

Razmatranje prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice u 2021. godini.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice u 2021. godini.

TOČKA 9.

Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.

TOČKA 10.

Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području Podolica u Koprivnici.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području Podolica u Koprivnici

TOČKA 11.

Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do 2023. godine.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do 2023. godine.

TOČKA 12.

Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC d.o.o. o obavljanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice za 2020. godinu.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC d.o.o. o obavljanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice za 2020. godinu.

TOČKA 13.

Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 3073/2 i drugima u katastarskoj općini Koprivnica.
Odbor je jednoglasno (7“za“)   podržao prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 3073/2 i drugima u katastarskoj općini Koprivnica.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice