HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša

Dana 24.07.2014. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša,  sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika za sjednice Odbora od 18.6.2014.
 2. Razmatranje Izvješća o poslovanju za 2013. godinu trgovačkog društva:
  a) GKP „Komunalac“ d.o.o. Koprivnica
  b) Koprivničke ceste d.o.o. Koprivnica
  c) Koprivnica sport d.o.o. Koprivnica
  d) TRG d.o.o. Koprivnica
  e) Koprivnički poduzetnik d.o.o. Koprivnica
  f) Kampus d.o.o. Koprivnica
  g) media uni d.o.o. Koprivnica
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o ulaganju izgrađenih vodnih građevina u temeljni kapital  javnog isporučitelja vodne usluge „KOPRIVNIČKIH VODA“ d.o.o. Koprivnica ( procjena )
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o ulaganju izgrađene plinske mreže u temelji kapital Gradskog komunalnog poduzeća „Komunalac“ d.o.o. Koprivnica ( procjena )
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o sufinanciranju radova rekonstrukcije prometnice na dijelu Peteranske ceste sa izgradnjom raskrižja „G“ ( dio državne ceste D 41 ) u Koprivnici
 6. Razno.-

2. a) Odbor je većinom glasova (3“za“, 1“suzdržan“) podržao Izvješće.
2. b) Odbor je većinom glasova (3“za“, 1“suzdržan“) podržao Izvješće.
2. c) Odbor je većinom glasova (3“za“, 1“suzdržan“) podržao Izvješće
2. d) Odbor je većinom glasova ( 3“za“, 1“suzdržan“ ) podržao Izvješće.
2. e) Odbor je većinom glasova ( 3“za“, 1“suzdržan“ ) podržao Izvješće.
2. f) Odbor je većinom glasova ( 3“za“, 1“suzdržan“ ) podržao Izvješće.
2. g) Odbor je većinom glasova ( 3“za“, 1“suzdržan“ ) podržao Izvješće.
3. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o ulaganju izgrađenih vodnih građevina u temeljni kapital  javnog isporučitelja vodne usluge „KOPRIVNIČKIH VODA“ d.o.o. Koprivnica
4. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o ulaganju izgrađene plinske mreže u temelji kapital Gradskog komunalnog poduzeća „Komunalac“ d.o.o. Koprivnica
5. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o sufinanciranju radova rekonstrukcije prometnice na dijelu Peteranske ceste sa izgradnjom raskrižja „G“ ( dio državne ceste D 41 ) u Koprivnici

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice