HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 19.3.2019.

Dana 19.03.2019. Odbor za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša  održao je sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. godinu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
  2. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu  Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC d.o.o. o obavljanju javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice za 2018. godinu.
  3. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2018.godinu
  4. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
  5. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi strategije razvoja Grada Koprivnice 2015. – 2020., za 2017. i 2018. godinu
  6. Razmatranje prijedloga Odluke o dopunama Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Koprivnice
  7. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice
  8. Razmatranje prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice
  9. Razmatranje prijedloga Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Koprivnice
  10. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Odbor je jednoglasno (6 „za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. godinu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice

Odbor je većinom glasova (5“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu  Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC d.o.o. o obavljanju javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice za 2018. godinu.

Odbor je jednoglasno (6 „za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2018.godinu

Odbor je jednoglasno (6 „za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Odbor je jednoglasno (6 „za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi strategije razvoja Grada Koprivnice 2015. – 2020., za 2017. i 2018. godinu

Odbor je jednoglasno (6 „za“) podržao prijedlog Odluke o  dopunama Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Koprivnice

Odbor je jednoglasno (6 „za“) podržao prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice

Odbor je jednoglasno (6 „za“) podržao prijedlog  Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice

Odbor je jednoglasno (6 „za“)  podržao prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Koprivnice

Odbor je jednoglasno (6 „za“) podržao Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice