HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 19.10.2017.

Dana 19. listopada 2017. godine održana je 2. sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu, iz nadležnosti Odbora
  2. Razmatranje prijedloga Programa o II. Izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2017. godinu
  3. Razmatranje prijedloga Programa o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2017. godinu.
  4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice
  5. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice
  6. Razmatranje prijedloga ­Zaključka o usvajanju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Koprivnice za razdoblje 2017. – 2020.
  7. Razno.-

TOČKA 1.

Odbor je većinom glasova (3 „za“, 2 „protiv“, 1 „suzdržan“) podržao prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu, iz nadležnosti    Odbora

TOČKA 2.

Odbor je većinom glasova (2 „za“, 3 „protiv“, 1 „suzdržan“ )podržao prijedlog Programa o II. Izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada           Koprivnice za 2017. godinu

TOČKA 3.

Odbor je većinom glasova (3 glasa “za“, 2 „protiv“, 1 „suzdržan“ ) podržao prijedlog Programa o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2017. godinu

TOČKA 4.

Odbor je većinom glasova  (5“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice

TOČKA 5.

Odbor je većinom glasova (5“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice

TOČKA 6.

Odbor je većinom glasova (5“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog ­Zaključka o usvajanju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Koprivnice za razdoblje 2017. – 2020.

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice