HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 18.12.2018.

Dana 18.12.2018. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje:
  a) Prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora,
  b) Prijedloga Programa o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2018. godinu
  c) Prijedloga Programa o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2018. godinu,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Koprivnice
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2019. godini
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice za 2019. godinu
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju prinudnog upravitelja
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o obračunu i načinu naknade za razvoj na području Grada Koprivnice
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o sniženju početnih cijena na nekretninama čija je prodaja oglašena Javnim natječajem objavljenim u Glasu Podravine i Prigorja 18.5.2018. godine
 8. Razmatranje prijedloga:
  a) Odluke o provedbi kontrole i čipiranja pasa na području Grada Koprivnice – predlagatelj član Gradskog vijeća Miodrag Maričić
  b) Odluke o osnivanju skloništa za životinje na području Grada Koprivnice – predlagatelj član Gradskog vijeća Miodrag Maričić
  c) Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Koprivnice. – predlagatelj član Gradskog vijeća Miodrag Maričić
 9. Razmatranje Prijedloga:
  a) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2018. godinu
  b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2019.godinu
 10. Razno.-

 


 

Točka 1.
a)Odbor je sa 3 glasa „za“, 3 „suzdržana“  glasovao o prijedlogu  II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora

b)Odbor je  sa 3 glasa „za“, 3 „suzdržana“  glasovao o prijedlogu Programa  o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2018. godinu

c) Odbor je sa 3 glasa „za“, 3 „suzdržana“  glasovao o prijedlogu Programa o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2018. godinu

Točka 2.
Odbor je  jednoglasno (6“za“)   podržao prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Koprivnice

Točka 3.
Odbor je  jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2019. godini

Točka 4.
Odbor je  većinom glasova (5“za“, 1 „suzdržan“)   podržao prijedlog Odluke  o donošenju Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice za 2019. godinu.

Točka 5.
Odbor je  jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog Odluke o određivanju prinudnog upravitelja.

Točka 6.
Odbor je  sa 3 glasa „za“, 3 glasa „suzdržana“ glasovao o  prijedlogu Odluke o   obračunu i naplati naknade za razvoj na području Grada Koprivnice

Točka 7.
Odbor je  jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Odluke o sniženju početnih cijena za nekretnina čija je prodaja oglašena Javnim natječajem objavljenim u Glasu Podravine i Prigorja 18.05.2018.

Točka 8.
a) Odbor  sa 4 glasa „za“ i 1“protiv“, 1“suzdržan“   podržao prijedlog Odluke o provedbi kontrole i čipiranja pasa na području Grada Koprivnice

b) Odbor  sa 3 glasa „za“,  2“protiv“, 1 „suzdržan“ glasovao o prijedlogu Odluke o osnivanju skloništa za životinje na području Grada Koprivnice.

c) Odbor  sa 3 glasa „za“,  2“protiv“, 1 „suzdržan“  glasovao o  prijedlogu  Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Koprivnice

Točka 9.

a) Odbor je  jednoglasno (6“za“)   podržao prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2018. godinu

b) Odbor je  jednoglasno (6“za“)    podržao prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2019. godinu.

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice