HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 18.12.2015.

Dana 18.12.2015. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša,  sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Odbora od 19.10.2015.
 2. Razmatranje prijedloga
  a) II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu i
  Projekcije za 2016.  i 2017.godinu, iz nadležnosti odbora
  b) Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2015. godinu
  c) Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2015. godinu
 3. Razmatranje prijedloga
  a) Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018.godinu , iz nadležnosti odbora
  b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2016. godinu
  c) Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2016.godinu
 4. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Analize opskrbe i distribucije plina u Grupi Komunalac
 5. Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju poslovnog modela Energetskog revolving fonda Grada Koprivnice
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2016. godini.
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o otuđenju zemljišta u Poslovnim zonama „Dravska“ i „Radnička“ u 2016. godini.
 8. Razmatranje prijedloga:
  a) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2015. godinu
  b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2016. godinu
  c) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za period od 2016. do 2019.
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine bez naknade
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o prijenosu prava suvlasništva nekretnine-Palače pravde
 11. Razno.-

Odbor je o prijedlogu  II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu i Projekcije za 2016.  i 2017.godinu, iz nadležnosti Odbora,  glasovao sa 3 glasa „za“, 2“protiv“ i 1 „suzdržan“.

Odbor je o prijedlogu Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2015. godinu glasovao sa 3 glasa „za“, 2“protiv“ i 1 „suzdržan“.

Odbor je o prijedlogu Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2015. godinu glasovao sa 3 glasa „za“, 2“protiv“ i 1 „suzdržan“.

Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 2 „protiv“, 1 „suzdržan“ )  podržao prijedlog Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017.  i 2018.godinu, iz nadležnosti Odbora

Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 2 „protiv“, 1 „suzdržan“ )  podržao prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2016. godinu

Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 2 „protiv“, 1 „suzdržan“ )  podržao prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2016. godinu

Odbor je većinom glasova (4“za“ 2 „protiv“, 1 „suzdržan“)  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize opskrbe i distribucije plina u Grupi Komunalac

Odbor je većinom glasova ( 4“za“ 3 „suzdržana“)  podržao prijedlog Zaključka o usvajanju poslovnog modela Energetskog revolving fonda Grada Koprivnice

Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2016. godini.

Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o otuđenju zemljišta u Poslovnim zonama „Dravska“ i „Radnička“ u 2016. godini

Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2015. godinu

Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2016. godinu

Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za period od 2016. do 2019.

Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine bez naknade

Odbor je većinom glasova ( 6“za“, 1„protiv“ ) podržao prijedlog Odluke o prijenosu prava suvlasništva nekretnine – Palača pravde

 

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice