HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša – 17.7.2020.

Dana 17.7.2020. održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2019. godinu Vatrogasne zajednice grada Koprivnice
 2. Razmatranje prijedloga :
  a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu (iz nadležnosti Odbora )
  b) Programa o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2020. godinu
 3. Razmatranje prijedloga  Odluka o:
  a) smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću
  b) izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću
 4. Razmatranje prijedloga  Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju prava građenja te davanju suglasnosti za osnivanje prava građenja radi izgradnje sportske dvorane u korist trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o.
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice
 8. Razmatranje prijedloga  Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Cvjetna“ u Koprivnici
 9. Razmatranje prijedloga  Odluke o dopuni Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade
 10. Razno.-

  

TOČKA 1.

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2019. godinu Vatrogasne zajednice grada Koprivnice

TOČKA 2.

a)Odbor je većinom glasova (4“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu, iz nadležnosti Odbora.

b)Odbor je većinom glasova (4“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Programa o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2020. godinu

TOČKA 3.

a)Odbor je većinom glasova (4“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Odluke o smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću

b) Odbor je većinom glasova (4“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću

TOČKA 4.

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom

TOČKA 5.

Odbor je većinom glasova (4“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja te davanju suglasnosti za osnivanje prava građenja radi izgradnje sportske dvorane u korist trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o.

TOČKA 6.

 Odbor je većinom glasova (4“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave

TOČKA 7.

 Odbor je većinom glasova (4“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Odluke o poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice

TOČKA 8.

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Cvjetna“ u Koprivnici

TOČKA 9.

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Odluke o dopuni Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice