HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša. 17.2.2014.

Dana  17.2.2014. godine održana je sjednica  Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša,  sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga  Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Koprivnice i Plana civilne zaštite Grada Koprivnice
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Koprivnice
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o  obračunu i naplati naknade za razvoj na području Grada Koprivnice
 5. Razmatranje prijedloga Odluke  o izmjenama Odluke  o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice.
 6. Razmatranje prijedloga Odluka o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice na temelju pisanog ugovora za 2014., 2015., 2016. i 2017.godinu.
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o zaključenju I. Aneksa kupoprodajnom ugovoru:
  a)      KLASA: 944-01/10-01/80, UR BROJ: 2137/01-07-02/1-11-11 od 17.3.2011. godine
  b)      KLASA: 944-01/10-01/80, UR BROJ: 2137/01-07-02/1-10-4 od 9.11.2010. godine
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o zaključenju Ugovora o zajedničkom financiranju projekta obnovljivih izvora energije „Rekonstrukcija i prenamjena građevine na Trgu dr. Žarka Dolinara br. 4“ davanjem financijske pomoći.
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobrenju donošenja:
  a)      odluke o odabiru najpovoljnije ponude i stjecanju pokretnina-električna vozila
  b)      odluke o odabiru najpovoljnije ponude i stjecanju pokretnina-sustav javnih  bicikala
 10. Razno.-

 


1. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice.

2. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Koprivnice i Plana civilne zaštite Grada Koprivnice.

3. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Koprivnice

4. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o  obračunu i naplati naknade za razvoj na području Grada Koprivnice

5. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke  o izmjenama Odluke  o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice.

6. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice na temelju pisanog ugovora za 2014., 2015., 2016. i 2017.godinu

7. a) i b) Odbor je jednoglasno podržao prijedloge Odluka po podtočkama a) i b)

8. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o zaključenju Ugovora o zajedničkom financiranju projekta obnovljivih izvora energije „Rekonstrukcija i prenamjena građevine na Trgu dr. Žarka Dolinara br. 4“ davanjem financijske pomoći

9. a) i b) Odbor je većinom glasova ( 5“za“, 2“suzdržana“ ) podržao prijedloge odluka po podtočkama a) i b)

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice