HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 17.12.2019.

Dana 17.12.2019. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga:
  a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu (iz nadležnosti Odbora )
  b) Programa o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2019. godinu
  c) Programa o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2019. godinu
 2. Razmatranje prijedlog a Odluke o korištenju prostora mjesnih odbora na području Grada Koprivnice
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice za 2020. godinu
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2020. godini
 6. Razmatranje prijedloga Odluke:
  a) o smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o
  b) o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o.
 7. Razmatranje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Koprivnice
 8. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Plana djelovanja Grada Koprivnice na području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
 9. Razmatranje prijedloga:
  a) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2019. godinu,
  b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2020. godinu.
 10. Razmatranje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna u Gradu Koprivnici
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice
 12. Razno.-

 

Točka 1.
a) Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 3“suzdržana“) podržao prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu (iz nadležnosti Odbora)

b)Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 3“suzdržana“) podržao prijedlog Programa o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2019. godinu

c)Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 3“suzdržana“) _podržao prijedlog Programa o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2019. godinu

Točka 2.
Odbor je jednoglasno ( 7 „za“) podržao prijedlog Odluke o korištenju prostora mjesnih odbora na području Grada Koprivnice

Točka 3.
Odbor je jednoglasno ( 7 „za“) podržao prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice

Točka 4.
Odbor je većinom glasova ( 6“za“, 1“suzdržan“) prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice za 2020. godinu

Točka 5.
Odbor je većinom glasova ( 5“za“, 2“ suzdržana“) prijedlog Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2020. godini

Točka 6.
a) Odbor je većinom glasova (4“za“, 1“protiv“, 2“suzdržana“) podržao prijedlog  Odluke o smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o.
b) Odbor je većinom glasova (4“za“, 2 „protiv“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog  Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o.

Točka 7.
Odbor je većinom glasova ( 5“za“, 1“protiv“, 1“suzdržan“, ) podržao prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Koprivnice

Točka 8.
Odbor je jednoglasno ( 7“za“)  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana djelovanja Grada Koprivnice na području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

Točka 9.
a) Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2019. godinu
b) Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2020. godinu

Točka 10.
Odbor je većinom glasova (5“za“, 2 „suzdržana“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna u Gradu Koprivnici

Točka 11.
Odbor je većinom glasova (6“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice