HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša – 13.10.2020.

Dana 13.10.2020. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2019. godinu trgovačkih društava i agencija:
  a) KOMUNALAC d.o.o.
  b) KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
  c) ENTER d.o.o.
  d) KAMPUS d.o.o.
  e) RK PODRAVKA s.d.d.
  f) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice
  g) Regionalna energetska agencija Sjever
 2. Razmatranje prijedloga  Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice
 3. Razmatranje prijedloga  Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Koprivnice
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Koprivnice
 5. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalnih usluga na području Grada Koprivnice

 

 

TOČKA 1.

a) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2019. godinu KOMUNALAC d.o.o.
Odbor je većinom glasova (6“za“, 1“protiv“)  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2019. godinu KOMUNALAC d.o.o.

b) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2019. godinu KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
Odbor je većinom glasova (6“za“, 1“suzdržan“)  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2019. godinu KOPRIVNIČKE VODE  d.o.o.

c) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2019. godinu ENTER KOPRIVNICA d. o.o.
Odbor je  većinom glasova (6“za“, 1“suzdržan“)  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2019. godinu ENTER KOPRIVNICA d.o.o.

d) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2019. godinu KAMPUS d.o.o.
Odbor je većinom glasova (6“za“, 1“suzdržan“)  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2019. godinu KAMPUS d.o.o.

e) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2019. godinu RK PODRAVKA s.d.d.
Odbor je većinom glasova (6“za“, 1“suzdržan“)  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2019. godinu RK PODRAVKA s.d.d.

f) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2019. godinu Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice
Odbor je većinom glasova (6“za“, 1“suzdržan“)  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2019. godinu Agencije za društveno poticanu stanogradnju

g) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2019. godinu Regionalne energetske agencije Sjever
Odbor je većinom glasova (6“za“, 1“suzdržan“)  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2019. godinu Regionalne energetske agencije Sjever

TOČKA 2.

Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice

Odbor je jednoglasno (7“za“)  podržao prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice

TOČKA 3.

Razmatranje prijedloga Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Koprivnice

Odbor je jednoglasno (7“za“)  podržao prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Koprivnice

TOČKA 4.

Razmatranje prijedloga Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Koprivnice

Odbor je jednoglasno (7“za“)  podržao prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Koprivnice

TOČKA 5.

Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalnih usluga na području Grada Koprivnice

Odbor je  jednoglasno (7“za“)  podržao prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalnih usluga na području Grada Koprivnice

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice