HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 11.9.2018.

Dana 11.9.2018. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga Zaključka i Izvješća o poslovanju za 2017. godinu trgovačkih društava i agencija:
  a) KOMUNALAC d.o.o.
  b) KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
  c) KOPRIVNIČKI PODUZETNIK o.o.
  d) KAMPUS d.o.o.
  e) RK PODRAVKA s.d.d.
  f) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice
  g) Regionalna energetska agencija Sjever
 2.  Razmatranje:
  a) Odluke o spajanju (sjedinjenju) poslovnih udjela u  trgovačkom društvu  Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću
  b) Odluke o podjeli poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću
  c) Odluke o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice
 4. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi „Braća Radić“ Koprivnica za prodaju nekretnine k.č.br. 2681/4 k.o. Koprivnica
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o proglašenju površina izvan lovišta na području Grada Koprivnice.
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt uređenje Groblja u prigradskom naselju Reka
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt izgradnje javne građevine: Dječjeg vrtića u naselju Starigrad, Koprivnica
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt izgradnja vodovodne mreže i crpne stanice u Ulici Mirni dol
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt proširenja vodovoda i kanalizacije u dijelu ulice Sv. Vid, Bukovačka i  Mirni dol u naselju Draganovec,
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Koprivnice
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra
 12. Razno.-

 

TOČKA 1.

a) Odbor je većinom glasova (4“za“, 3 „suzdržana“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2017. godinu KOMUNALAC d.o.o.

b) Odbor je većinom glasova ( 6“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2017. godinu KOPRIVNIČKE VODE  d.o.o.

c) Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2017. godinu KOPRIVNIČKI PODUZETNIK d.o.o.

d) Odbor je većinom glasova (6“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2017. godinu KAMPUS d.o.o.

e) Odbor je većinom glasova (6“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2017. godinu RK PODRAVKA s.d.d.

f) Odbor je većinom glasova (6“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2017. godinu Agencije za društveno poticanu stanogradnju

g) Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2017. godinu Regionalne energetske agencije Sjever

TOČKA 2.

a) Odbor je većinom glasova (5“za“,2 „suzdržana“) podržao prijedlog Odluke o spajanju (sjedinjenju) poslovnih udjela u  trgovačkom društvu  Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću

b) Odbor je većinom glasova (5“za“,2 „suzdržana“) podržao prijedlog Odluke o podjeli poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću

c) Odbor je većinom glasova (5“za“,2 „suzdržana“) podržao prijedlog Odluke o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće  KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću

TOČKA 3.

Odbor je većinom glasova (6“za“,1 „suzdržan“) podržao prijedlog Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice

TOČKA 4.

Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi „Braća Radić“ Koprivnica  za prodaju nekretnine k.č.br. 2681/4 k.o. Koprivnica

TOČKA 5.

Odbor je jednoglasno  (7“za“) podržao prijedlog Odluke o proglašenju površina izvan lovišta na području Grada Koprivnice

TOČKA 6.

Odbor je  jednoglasno  (7“za“) podržao prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt uređenje Groblja u prigradskom naselju Reka

TOČKA 7.

Odbor je jednoglasno  (7“za“) podržao prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt izgradnje javne građevine: Dječjeg vrtića u naselju Starigrad, Koprivnica

TOČKA 8.

Odbor je jednoglasno  (7“za“) podržao prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt izgradnja vodovodne mreže i crpne stanice u Ulici Mirni dol

TOČKA 9.

Odbor je jednoglasno  (7“za“) podržao prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt proširenja  vodovoda i kanalizacije u dijelu ulice Sv. Vid, Bukovačka i  Mirni dol u naselju Draganovec,

TOČKA 10.

Odbor je jednoglasno  (7“za“)  podržao prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Koprivnice

TOČKA 11.

Odbor je jednoglasno  (7“za“) podržao prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra

 

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice