HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 11.6.2019.

Dana 11.6.2017. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. godinu Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Investicijskog tima Grada Koprivnice (predlagatelj: član Gradskog vijeća Ivica Suvalj)
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi(predlagatelj: član Gradskog vijeća Ivica Suvalj)
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade (predlagatelj: član Gradskog vijeća Ivica Suvalj)
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice (predlagatelj: član Gradskog vijeća Ivica Suvalj)
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju mjera naplate komunalnog doprinosa (predlagatelj: član Gradskog vijeća Ivica Suvalj)
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu osnivanja prava građenja u poduzetničkoj zoni Dravska (predlagatelj: član Gradskog vijeća Ivica Suvalj)
 8. Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu, iz nadležnosti Odbora
 9. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2018. godinu
 10. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2018. godinu.
 11. Razmatranje prijedloga Programa o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2019. godinu
 12. Razmatranje prijedloga Programa o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2019. godinu
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Cvjetna“ u Koprivnici
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2019. godini
 15. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu
 16. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice u 2018. godini
 17. Razmatranje prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2019. godinu
 18. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Plana djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu.
 19. Razmatranje prijedloga Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice u 2019. godini
 20. Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
 21. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“ u Koprivnici
 22. Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u:
  a) Ulici kraljice Jelene, k.č.br. 2978/74 u k.o. Koprivnica
  b) Kanalskoj ulici, k.č.br. 862/2 u k.o. Jagnjedovec-grad
  c) Ulici Zvirišće, k.č.br. 9541 u k.o. Koprivnica
  d) Mosnoj ulici, k.č.br. 2417/8, 2417/7 i 2381/2 u k.o. Koprivnica
 23. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju na upravljanje nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice
 24. Razmatranje prijedloga Odluke o provedbi Natječaja za provedbu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za rekonstrukciju središnjih koprivničkih trgova
 25. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji zemljišta u poslovnoj zoni „Dravska“ u Koprivnici

 

Točka 1.
Odbor je većinom glasova (6“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. godinu Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice.

Točka 2.
Odbor sa 3 glasa „za“, 3 glasa „protiv“ i 1 „suzdržanim“ nije podržao prijedlog Odluke o osnivanju Investicijskog tima Grada Koprivnice

Točka 3.
Odbor sa 3 glasa „za“ i 4 glasa „protiv“  nije podržao prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Točka 4.
Odbor sa 3 glasa „za“ i 4 glasa „protiv“ nije podržao  prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

Točka 5.
Odbor sa 3 glasa „za“ i 4 glasa „protiv“ nije podržao  prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice

Točka 6.
Odbor sa 3 glasa „za“ i 4 glasa „protiv“ nije podržao  prijedlog Odluke o donošenju mjera naplate komunalnog doprinosa

Točka 7.
Odbor sa 2 glasa „za“, 4 glasa „protiv“ i 1 glasom „suzdržanim“ nije podržao prijedlog Odluke o načinu osnivanja prava građenja u poduzetničkoj zoni Dravska

Točka 8.
Odbor je većinom glasova (4“za“, 2“protiv“, 1 „suzdržan“) podržao prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu

Točka 9.
Odbor je većinom glasova (4“za“, 3 „protiv“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2018. godinu

Točka 10.
Odbor je većinom glasova (4“za“, 3 „suzdržana“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2018. godinu

Točka 11
Odbor je većinom glasova (4“za“, 3“suzdržana“) podržao prijedlog Programa o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2019. godinu

Točka 12
Odbor je većinom glasova (4“za“, 3 „suzdržana“) podržao prijedlog Programa o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2019. godinu

Točka 13.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Cvjetna“ u Koprivnici

Točka 14.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2019. godini

Točka 15.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu

Točka 16.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice u 2018. godini

Točka 17.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2019. godinu

 Točka 18
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu.

Točka 19.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice u 2019. godini

Točka 20.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog  Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu

Točka 21.
Odbor je jednoglasno (7“za“) _podržao prijedlog Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“ u Koprivnici sa Amandmanom Gradonačelnika na članak 2. Odluke.

Točka 22.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedloge Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u:
a)Ulici kraljice Jelene, k.č.br. 2978/74 u k.o. Koprivnica
b)Kanalskoj ulici, k.č.br. 862/2 u k.o. Jagnjedovec-grad
c)Ulici Zvirišće, k.č.br. 9541 u k.o. Koprivnica
d)Mosnoj ulici, k.č.br. 2417/8, 2417/7 i 2381/2 u k.o. Koprivnica

Točka 23.
Odbor je većinom glasova (5“za“, 2“suzdržana“)podržao prijedlog Odluke o davanju na upravljanje nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice.

Točka 24.
Odbor je većinom glasova (6“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Odluke o provedbi Natječaja za provedbu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za rekonstrukciju središnjih koprivničkih trgova

Točka 25.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u poslovnoj zoni „Dravska“ u Koprivnici

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice