HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 11.12.2017.

Dana 11. prosinca 2017. godine održana je 3. sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora,
 2. Razmatranje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2018. godinu
 3. Razmatranje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2018. godinu
 4. Razmatranje prijedloga  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Koprivnice
 6. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju III. Izmjena i dopuna Sporazuma o osnivanju ustanove REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o sniženju početnih cijena k.č.br. 163/2 i k.č.br. 5997,  k.o. Koprivnica
 8. Razmatranje prijedloga  Odluke o prodaji zemljišta u Poslovnim zonama „Dravska“ i „Radnička“
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2018. godini
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za k.č.br. 1886/3 u k.o. Koprivnica
 11. Razmatranje prijedloga:
  a) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2017. godinu
  b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2018. godinu
 12. Razno.-

TOČKA 1.

Odbor je većinom glasova 4 „za“ 2 „protiv“ 1 „suzdržan“  podržao prijedlog Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora.

TOČKA 2.

Odbor je većinom glasova 4 „za“ 3 „suzdržana“  podržao prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2018. godinu.

TOČKA 3.

Odbor je većinom glasova 5 „za“ 2 „suzdržana“ podržao prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2018. godinu.

TOČKA 4.

Odbor je jednoglasno 7 „za“  podržao prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.

TOČKA 5.

Odbor je jednoglasno 7 „za“  podržao prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Koprivnice.

TOČKA 6.

Odbor je većinom glasova 6 „za“ 1 „suzdržan“  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju III. Izmjena i dopuna Sporazuma o osnivanju ustanove REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER.

TOČKA 7.

Odbor je jednoglasno 7 „za“  podržao prijedlog Odluke o sniženju početnih cijena k.č.br. 163/2 i k.č.br. 5997,  k.o. Koprivnica.

TOČKA 8.

Odbor je jednoglasno 7 „za“  podržao prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Poslovnim zonama „Dravska“ i „Radnička“.

TOČKA 9.

Odbor je jednoglasno 7 „za“  podržao prijedlog Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2018. godini.

TOČKA 10.

Odbor je jednoglasno 7 „za“  podržao prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za k.č.br. 1886/3 u k.o. Koprivnica.

TOČKA 11.
a) Odbor je jednoglasno 7 „za“ podržao prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2017. godinu.
b) Odbor je jednoglasno 7 „za“ podržao prijedlog Plana     razvoja sustava civilne           zaštite na području Grada Koprivnice za 2018. godinu.

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice