HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša – 10.12.2020.

Dana 10.12.2020. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga Odluke o prijenosu i preuzimanju poslovnog udjela u društvu KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Izjave o osnivanju trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o pripajanju trgovačkog društva KAMPUS d.o.o., trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o.
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću
 5. Razmatranje prijedloga:
  a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu, iz nadležnosti Odbora
  b) Programa o II. Izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2020. godinu
  c) Programa o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 6. Razmatranje prijedloga:
  a) Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu, iz nadležnosti Odbora
  b) Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2021. godinu
  c) Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2021. godinu
  d) Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Koprivnica na području Grada Koprivnice u 2021. godini
 7. Razmatranje prijedloga Programa o dopuni Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Koprivnice
 8. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Plana djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2020. godini
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Koprivnice za 2015.-2020.
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Koprivnice za razdoblje do 2030. godine
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o gradskim porezima
 13. Razmatranje prijedloga :
  a) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2020. godinu
  b) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2021. godinu
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Koprivnice
 15. Razmatranje prijedloga Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2021. godini
 16. Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br. 1925/2, 2980/1 i 2980/2 u k.o. Jagnjedovec-grad
 17. Razmatranje prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Koprivnice
 18. Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna za 2019.
 19. Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna za 2020.
 20. Razmatranje prijedloga Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice u 2021. godini
 21. Razmatranje prijedloga Programa korištenja naknada za zadržavanje  nezakonito izgrađenih zgrada Grada Koprivnice za 2021. godinu“
 22. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade
 23. Razno.-

 

TOČKA 1.

Odbor je većinom glasova  (5“za“, 1“suzdržan“)  podržao prijedlog Odluke o prijenosu i preuzimanju poslovnog udjela u društvu KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica

TOČKA 2.

Odbor je većinom glasova  (5“za“, 1“suzdržan“)  podržao prijedlog Odluke o donošenju Izjave o osnivanju trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću

TOČKA 3.

Odbor je većinom glasova  (4“za“, 2“suzdržana“)  podržao prijedlog Odluke o pripajanju trgovačkog društva KAMPUS d.o.o., trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o.

TOČKA 4.

Odbor je većinom glasova  (5“za“, 1“suzdržan“)  podržao prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju  trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću

TOČKA  5.

a) Odbor je većinom glasova (5“za“, 1“protiv“)  podržao prijedlog Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu, iz nadležnosti Odbora
b) Odbor je većinom glasova (5“za“, 1“protiv“) podržao   prijedlog  Programa         o II. Izmjenama Programa građenja  komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2020. godinu
c) Odbor je  većinom glasova (5“za“, 1“protiv“) podržao prijedlog Programa o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici     za 2020. godinu

TOČKA  6.

a) Odbor je većinom glasova (4“za“, 2“protiv“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu, iz nadležnosti Odbora
b) Odbor je  (5“za“, 1“protiv“, 1“suzdržan“) podržao   prijedlog  Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2021. godinu
c) Odbor je (5“za“, 1“protiv“, 1“suzdržan“)  podržao prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2021. godinu
d) Odbor je  jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica   Koprivnica na području Grada Koprivnice za 2021. godinu

TOČKA 7.

Odbor je  jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Programa o dopuni Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Koprivnice

TOČKA 8.

Odbor je  jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

TOČKA 9.

Odbor je  jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2020. godini

TOČKA 10.

Odbor je  većinom glasova (6“za“, 1“protiv“) podržao prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Koprivnice za 2015.-2020.

TOČKA 11.

Odbor je  jednoglasno (7“za“)  podržao prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Koprivnice za razdoblje do 2030.  godine

TOČKA 12.

Odbor je  jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o dopuni Odluke o gradskim porezima

TOČKA 13.

a) Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2020. godinu
b) Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2021. godinu

TOČKA 14.

Odbor je  jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Koprivnice

TOČKA 15.

Odbor je  jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog  Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2021. godini

TOČKA 16.

Odbor je   jednoglasno (7“za“)podržao prijedlog  Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br. 1925/2, 2980/1 i 2980/2 u k.o. Jagnjedovec-grad

TOČKA 17.

Odbor je  jednoglasno (7“za“)  podržao prijedlog  Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Koprivnice

TOČKA 18.

Odbor je  jednoglasno (7“za“)  podržao prijedlog  Zaključka o usvajanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna za 2019.

TOČKA 19.

Odbor je  jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog  Zaključka o usvajanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna za 2020.

TOČKA 20.

Odbor je  jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog  Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice u 2021. godini

TOČKA 21.

Odbor je  većinom glasova (6“za“, 1“suzdržan“  podržao prijedlog  Programa korištenja naknada za zadržavanje  nezakonito izgrađenih zgrada Grada Koprivnice za 2021. godinu

TOČKA 22.

Odbor je  jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog  Odluke o izmjeni Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice