HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša – 1.12.2021.

Dana 1.12.2021. održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa sljedećim dnevnim redom:

 

1. Razmatranje prijedloga Odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu

2. Razmatranje prijedloga:

a) III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu, iz nadležnosti Odbora

b) Programa o III. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2021. godinu

c) Programa o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2021. godinu

3. Razmatranje prijedloga:

a) Proračuna Grada Koprivnice za 2022.godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu, iz nadležnosti Odbora

b) Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2022. godinu

c) Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2022. godinu

d) Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Koprivnica na području Grada Koprivnice u 2022. godini

4. Razmatranje prijedloga Odluke o povećanju iznosa financijskih sredstava za izravno sufinanciranje Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice

5. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2021. godini

6. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada

7. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupu i zajedničkom korištenju stupova javne rasvjete u vlasništvu Grada Koprivnice radi postavljanja sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina

8. Razmatranje prijedloga Odluke o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu gradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme kao i pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture u vlasništvu Grada Koprivnice

9. Razmatranje prijedloga Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice u 2022. godini

10. Razno

TOČKA 1.

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu

TOČKA 2.

a)Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu, iz nadležnosti Odbora

b)Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Programa o III. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2021. godinu

c)Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Programa o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2021. godinu

TOČKA 3.

a)Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1“protiv“) podržao prijedlog Proračuna Grada Koprivnice za 2022.godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu, iz nadležnosti Odbora

b)Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2022. godinu

c)Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2022. godinu

d)Odbor je  jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Koprivnica na području Grada Koprivnice u 2022. godini

TOČKA 4.

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Odluke o povećanju iznosa financijskih sredstava za izravno sufinanciranje Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice

TOČKA 5.

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2021. godini

TOČKA 6.

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada

TOČKA 7.

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Odluke o pristupu i zajedničkom korištenju stupova javne rasvjete u vlasništvu Grada Koprivnice radi postavljanja sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina

TOČKA 8.

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Odluke o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu gradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme kao i pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture u vlasništvu Grada Koprivnice

TOČKA 9.

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice u 2022. godini

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice