HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, 14.03.2017.

Dana 14.03.2017. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo na sjednici sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Odbora od 5.12.2016.
 2. Razmatranje prijedloga Zaključka i  Izvješća o radu za 2016. godinu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
 3. Razmatranje prijedloga Zaključka i Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2016. godinu
 4. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu
 5. Razmatranje prijedloga Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2017. godinu.
 6. Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju Komunikacijske strategije upravljanja i provedbe Strategije razvoja Grada Koprivnice 2015.-2020.
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2017. godini
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o gradskim porezima (izvješće, zaključak)
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Komunalac“ d.o.o. gradsko komunalno poduzeće Koprivnica
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na području Grada Koprivnice.
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice.
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o prodaji i kupnji nekretnina u poslovnim zonama Grada Koprivnice
 13. Razmatranje prijedloga Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice za 2017.godinu (zaključak)
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice
 15. Razmatranje prijedloga Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga Grada Koprivnice
 16. Razmatranje prijedloga Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje  od 2017. do 2020.godine
 17. Razmatranje prijedloga  Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice,
 18. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice,
 19. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Zona centralnih funkcija“
 20. Razmatranje prijedloga  Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Pri sv.Magdaleni I“.
 21. Razmatranje prijedloga Odluke o povjeravanju investicije izgradnje i opremanja Skloništa za izgubljene i napuštene životinje u Koprivnici)
 22. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt uređenje Groblja u prigradskom naselju Reka
 23. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt uređenje Dječjeg igrališta u prigradskom naselju Starigrad
 24. Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra
 25. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Koprivnice 2015.-2020. ( za 2015. i 2016. godinu )
 26. Razmatranje prijedloga  Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2016. godinu
 27. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2016. godinu
 28. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji nekretnine u Koprivnici A.Starčevića 20.
 29. Razno.-

TOČKA 1.
Odbor je jednoglasno ( 6 „za“ )  podržao prijedlog Zaključka  o prihvaćanju  Izvješća o radu za 2016. godinu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice.

TOČKA 2.
Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 2“protiv“)  podržao prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu.

TOČKA 3.
Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 2“protiv“)  podržao prijedlog Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2017. godinu.

TOČKA 4.
Odbor je  većinom glasova ( 4“za“, 2“protiv“)  podržao prijedlog Zaključka o usvajanju Komunikacijske strategije upravljanja i provedbe Strategije razvoja Grada Koprivnice 2015.-2020.

TOČKA 5.
Odbor je jednoglasno ( 6“za“ )  podržao prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2017. godini.

TOČKA 6.
Odbor je jednoglasno ( 6“za“) podržao prijedlog Odluke o gradskim porezima.

TOČKA 7.
Odbor je jednoglasno ( 6“za“ )podržao prijedlog Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice za 2017.godinu.

TOČKA 8.
Odbor je jednoglasno ( 6“za“)  podržao prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice.

TOČKA 9.
Odbor je jednoglasno ( 6“za“)  podržao prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice.

TOČKA 10.
Odbor je jednoglasno ( 6“za“)  podržao prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice.

TOČKA 11.
Odbor je jednoglasno ( 6“za“)  podržao prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Zona centralnih funkcija“.

TOČKA 12.
Odbor je jednoglasno ( 6“za“)  podržao prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Pri sv.Magdaleni I“.

TOČKA 13.
Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 2 „suzdržana“ ) podržao prijedlog Odluke o povjeravanju investicije izgradnje i opremanje Skloništa za izgubljene i napuštene životinje u Koprivnici.

TOČKA 14.
Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 2“protiv“)  podržao prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Komunalac“ d.o.o. gradsko komunalno poduzeće Koprivnica

TOČKA 15.
Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 2“suzdržana“)  podržao prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na području Grada Koprivnice

TOČKA 16.
Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 2“suzdržana“)  podržao prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice.

TOČKA 17.
Odbor je jednoglasno ( 6“za“) podržao prijedlog Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga Grada Koprivnice.

TOČKA 18.
Odbor je jednoglasno ( 6“za“)  podržao prijedlog Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje  od 2017. do 2020.godine.

TOČKA 19.
Odbor je jednoglasno ( 6“za“) podržao prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt uređenje Groblja u prigradskom naselju Reka.

TOČKA 20.
Odbor je jednoglasno ( 6“za“)  podržao prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt uređenje Dječjeg igrališta u prigradskom naselju Starigrad

TOČKA 21.
Odbor je jednoglasno ( 6“za“ )  podržao prijedlog Odluke o prodaji i kupnji nekretnina u poslovnim zonama Grada Koprivnice

TOČKA 22.
Odbor je jednoglasno ( 6“za“) podržao prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra.

TOČKA 23.
Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 2 „protiv“)  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2016. godinu.

TOČKA 24.
Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 2“protiv“)  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2016. godinu.

TOČKA 25.
Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 2“protiv“)  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2016. godinu.

TOČKA 26.
Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 2“protiv“)  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provođenju Strategije razvoja Grada Koprivnice za razdoblje od 2015.-2020. godine ( za 2015. i 2016. godinu ).

TOČKA 27.
Odbor je jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u Koprivnici A. Starčevića 20.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice