HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb – 10.12.2020.

Dana 10.12.2020. godine održana je sjednica Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga:
  a) II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu (iz nadležnosti Odbora)
  b) Programa o III. izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2020.godinu
  c) Programa o III. izmjeni Programa javnih potreba  u području unaprjeđenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2020. godinu.
 2. Razmatranje prijedloga:
  a) Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu (iz nadležnosti Odbora)
  b) Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2021.godinu
  c) Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2021. godinu.
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice
 4. Razno.-

TOČKA  1.
a) Odbor je većinom glasova (4“za“, 2“suzdržana“)  podržao prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu, iz nadležnosti Odbora
b) Odbor je većinom glasova (4“za“, 2“suzdržana“)  podržao prijedlog  Programa o III. Izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2020.godinu
c) Odbor je većinom glasova (4“za“, 2“suzdržana“)  podržao prijedlog Programa o III. Izmjenama Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2020. godinu

TOČKA  2.
a) Odbor je  većinom glasova (5“za“, 1“suzdržan“)   podržao prijedlog Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu, iz nadležnosti Odbora
b) Odbor je većinom glasova (5“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2021.godinu
c) Odbor je većinom glasova (5“za“, 1“suzdržan“)  podržao prijedlog Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2021. godinu

TOČKA 3.
Odbor je jednoglasno (6“za“)   podržao prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice