HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Kulturnog vijeća Grada Koprivnice, 30.10.2015.

Dana 30. listopada 2015. godine održana je sjednica Kulturnog vijeća Grada Koprivnice sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Uloga Kulturnog vijeća u donošenju odluka o raspodjeli sredstava iz Proračuna,
  2. Razno.

 

  1. Članovi Kulturnog vijeća informirani su o važnosti Kulturnog vijeća u Gradu Koprivnici i važnosti njihove stručnosti u predlaganju javnih potreba u kulturi i smjernica za razvoj i širenje kulturnog života u Gradu Koprivnici. Na temelju predloženih javnih potreba u kulturi i smjernica za razvoj i širenje kulturnog života u gradu od strane Kulturnog vijeća, Gradsko vijeće donosi Program javnih potreba u kulturi u Gradu Koprivnici. Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 94/14) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ 3/15), Grad Koprivnica će i dalje objavljivati Javne pozive za programe i projekte za udruge u kulturi, a ocjenjivati će ih posebno Povjerenstvo za ocjenjivanje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice