HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Kulturnog vijeća, 30.10.2018.

Dana 30. listopada 2018. godine održana je sjednica Kulturnog vijeća, sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Donošenje mišljenja o financiranju Povijesno-zemljopisne monografije
  2. Donošenje prijedloga financiranja djelatnosti u Programu javnih potreba u kulturi i turizmu za 2019. godinu
  3. Razmatranje i donošenje mišljenja i Zahtjevu za suglasnost – Kristine Pongrac – umjetnička intervencija na skulpture bicikala u gradu Koprivnici
  4. Razmatranje Sažetka radionica Mreže kreativnih gradova Hrvatske

Točka 1.  Članovi Kulturnog vijeća složili su se da je Gradu Koprivnici potrebna monografija, ali u praktičnom obliku – knjiga koja je volumenom manja, prilagođena svakom građaninu, knjiga koja u slikama prikazuje ljepote Koprivnice, a sama izrada monografije treba biti financijski prihvatljiva. Kulturno vijeće predlaže da se u nabavu monografije krene javnim natječajem s jasno postavljenim kriterijima poput broja stranice, oblika, sadržaja i slično.

Točka 2. Da bi predložili financiranje djelatnosti u Programu javnih potreba u kulturi i turizmu za 2019. godinu članovi Kulturnog vijeća zatražili su stručnu službu Grada da im dostavi realizaciju djelatnosti u zadnjih 5 godina, zasebno za udruge i zasebno za samostalne umjetnike. Te će se o ovoj točki Dnevnog reda raspravljati na sljedećoj sjednici.

Točka 3. Kulturno vijeće Grada Koprivnice slaže se da Grad Koprivnica da suglasnost Kristini Pongrac za realizaciju umjetničke intervencije na skulpture bicikala u gradu Koprivnici.

Točka 4. Kulturno vijeće grada Koprivnice smatra da Sažetak radionica Mreže kreativnih gradova Hrvatske sadrži bilješke podataka sudionika radionica. U dokumentu bilješke nisu sistematizirane, podaci su pobrojani i sam dokument daje dojam kao da nije dovršen. Očekivanja od ovog dokumenta su bila drugačija od rezultata koji je dobiven.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice