HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Kulturnog vijeća, 15.2.2018.

Dana 15. veljače 2018. godine održana je konstituirajuća sjednica Kulturnog vijeća, sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Izbor predsjednika Kulturnog vijeća,
  2. Izbor potpredsjednika Kulturnog vijeća,
  3. Razno.

_____________________________________________________________________________

Točka 1.
Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju Dragane Pandže za predsjednicu Kulturnog vijeća.

Točka 2.
Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju Helene Kušenić za potpredsjednicu Kulturnog vijeća.

Točka 3.
Utvrđene su zadaće Kulturnog vijeća; predlaganje financijskih okvira u sklopu Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice, predlaganje kulturnih politika, davanje stručnog mišljenja o kulturnim pitanjima i slično.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice